Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

113/2024. (V. 14.) Korm. rendelet a digitális állam megvalósításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Szerző: 2024. május 19.május 20th, 2024No Comments

„…1. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A digitális állampolgársághoz kapcsolódó kijelölő rendelkezések
3/A. § (1) A Kormány a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény szerinti digitális állampolgárság szolgáltatóként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.
(2) A keretszolgáltatások szolgáltatója a digitális állampolgárság szolgáltató. A digitális állampolgárság szolgáltató az eAláírás szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. bevonásával nyújtja.
(3) A keretalkalmazás szolgáltatója a digitális állampolgárság szolgáltató.

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
2. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő V/B. Fejezettel egészül ki:
„V/B. Fejezet DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG ELŐREGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

3. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről szóló 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

7. § A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről szóló 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Távoli azonosítás

5. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. melléklet a 113/2024. (V. 14.) Korm. rendelethez
„6a. melléklet a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az elektronikus házasságkötési szándékbejelentés adattartalma…”

Forrás:
113/2024. (V. 14.) Korm. rendelet a digitális állam megvalósításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 113/2024. (V. 14.) Korm. rendelete a digitális állam megvalósításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2024. évi 54. szám; 3324-3328. o.; 2024. május 14. (PDF)