Skip to main content
egészségügyEurópai Unió

Az Európai Bizottság az Európai Egészségügyi Unióról

Szerző: 2024. május 27.No Comments

„A Bizottság a mai napon az európai egészségügyi unióról szóló közleményt fogadott el, amelyben kiemeli az uniós egészségügyi politika terén az elmúlt négy évben elért, az EU és az egész világ népességének javát szolgáló eredményeket.

A Bizottság megbízatásának kezdetére rányomta bélyegét az évszázad legnagyobb világjárványa, amely hatalmas emberi szenvedést okozott a világ minden pontján, és a népegészségügyi rendszereket azok tűréshatásárig feszítette. A Covid19-világjárvány alatt azonban azt is sikerült megmutatni, hogy mit érhet el az EU szolidaritással, együttműködéssel és határozott fellépéssel. Az uniós oltóanyag-stratégiának köszönhetően minden uniós polgár azonos feltételekkel és egy időben férhetett hozzá életmentő COVID-vakcinákhoz. Ez hozzájárult a vírus terjedésének megfékezéséhez, és több millió ember életét mentette meg. Az uniós digitális Covid-igazolvány lehetővé tette, hogy a gazdaságok és a társadalmak biztonságosan újra megnyíljanak, a SURE eszköz pedig több mint 31 millió munkavállalónak segített a világjárvány gazdasági hatásának leküzdésében. Mivel a világjárványok nem ismernek határokat, az együttműködést és a szolidaritást az egész világra kiterjesztettük. Az „Európa együtt” megközelítés révén az EU a COVAX-eszközön keresztül az oltóanyagok legnagyobb adományozójává vált, és közel 54 milliárd euró szükséghelyzeti támogatást nyújtott a partnerországoknak.

A világjárvány közepette az európai egészségügyi unió gondolata az EU rezilienciájának megőrzése, valamint Európa társadalmi jóllétének, stratégiai autonómiájának és geopolitikai stabilitásának előmozdítása érdekében fogant meg, amely a Covid19-válság tapasztalataira épít és megfelel az emberek azon egyértelmű igényének, hogy az EU fokozza jelenlétét a népegészségügy területén. A 2020 novemberében bemutatott egészségügyi unió célja egyrészt annak biztosítása, hogy a tagállamok felkészültebbek legyenek bármilyen jövőbeli egészségügyi válsággal szembeni együttes fellépésre, másrészt, hogy modern és innovatív egészségügyi politikát biztosítson minden uniós polgár számára. „Az EU az egészségért” programból származó jelentős támogatás révén az európai egészségügyi unió keretében kitűzött célok terén igen gyorsan sikerült kézzelfogható eredményeket elérni.

Számos új intézkedés előkészítése mellett az európai egészségügyi unió keretében eddig elért legfontosabb eredmények a következők:

  • Szigorúbb egészségbiztonsági intézkedések, amelyek révén hatékonyabban tudunk majd reagálni a jövőbeli válságokra

Az Európai Unió ma már sokkal több eszközzel rendelkezik az egészségügyi veszélyek előrejelzése, valamint az azokra való felkészülés és reagálás terén. Ez az egészségbiztonsági együttműködés szilárdabb jogi keretének, az uniós egészségügyi ügynökségek megerősítésének, valamint az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA) létrehozásának köszönhető.

  • Megfizethető gyógyszerekhez való egyenlő és időben történő hozzáférés minden polgár számára

Az uniós gyógyszerészeti jogszabályok javasolt reformja az európai gyógyszeripar versenyképességének fenntartása mellett további 70 millió uniós polgár számára tesz elérhetővé új gyógyszereket. A reform középpontjában az uniós polgárok azon igénye áll, hogy mindenki hozzájusson ahhoz a gyógyszerhez, amelyre szüksége van, függetlenül attól, hogy hol lakik, és hogy milyen betegségben szenved. A reform a hiányok kezelésére vonatkozó intézkedések révén javítani fogja a kritikus fontosságú gyógyszerek elérhetőségét is.

  • Világszinten vezető uniós rákellenes terv

Az európai rákellenes terv több olyan fontos intézkedést tartalmaz, amelyek célja, hogy a betegség valamennyi szakaszában hatékonyabbá tegyék a küzdelmet – a megelőzéstől a diagnózison és a kezelésen át a támogató ellátásig. 4 milliárd eurós uniós finanszírozásával a terv már most jelentős változásokhoz vezetett az európai rákbetegek életében.

  • Áttörést hozó kezdeményezések az egészségügyi ellátás digitalizálása érdekében

Az áttörést hozó európai egészségügyi adattérnek köszönhetően a polgárok az EU egész területén jobb egészségügyi ellátáshoz férhetnek majd hozzá. Az európai egészségügyi adattér – az uniós adatvédelmi szabályok maradéktalan betartásával – teljes mértékben kiaknázza a digitális átállásban rejlő lehetőségeket, és lehetővé teszi az adatok jobb felhasználását az életmentő gyógyszerek kutatása és fejlesztése céljából.

  • Átfogó fellépés a mentális egészség javítása érdekében

A mentális egészséggel kapcsolatos átfogó uniós megközelítés lényege az a felismerés, hogy mentális egészségünk ugyanolyan fontos, mint a fizikai egészségünk, amely mindenkit egyformán érint. A széles körű uniós megközelítés keretében, több mint 1,2 milliárd eurós támogatással indított intézkedések célja a mentális jóllét előmozdítása, a megelőzési és támogató szolgáltatások javítása, valamint a megbélyegzés felszámolása ezen a fontos területen.

  • A fokozott betegbiztonság és a gyógyszerellátás biztosítására vonatkozó szabályok

Az emberi eredetű anyagok, például vér és sejtek donorjai és recipiensei a felülvizsgált uniós szabályok értelmében erősebb védelemben részesülnek. A kritikus fontosságú gyógyszerek és orvostechnikai eszközök ellátási zavarainak megelőzésére irányuló intézkedések révén a polgárok továbbra is biztonságos és hatékony gyógyászati termékekre, kezelésekre és terápiákra támaszkodhatnak.

  • „Egy az egészség” koncepció a főbb egészségügyi kockázatok kezelésére

A humán, az állat- és a környezet-egészségügy közötti kapcsolat felismerésével Európa kedvező helyzetbe került ahhoz, hogy határozottabb szakpolitikákat dolgozzon ki az egészségügyet érintő főbb kihívások – például az antimikrobiális rezisztencia és az éghajlatváltozás egészségre gyakorolt hatásának – kezelésére.

További információk

Tájékoztató az erős európai egészségügyi unióról

Tájékoztató az európai rákellenes tervről

Tájékoztató a gyógyszerekről – betegek helyzetéről

Tájékoztató a mentális egészség átfogó megközelítéséről szóló közleményről

Tájékoztató az európai egészségügyi adattérről

Tájékoztató a jobb egészségvédelmet biztosító európai uniós intézkedésekről

Tájékoztató a HERA eszközről

Weboldal

Idézet(ek)

„Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság megbízatása alatt az egész EU összefogott annak érdekében, hogy átfogó és hatékony választ adjon az évszázad legnagyobb egészségügyi veszélyére, a Covid19-világjárványra. A válság során tanúsított szolidaritásra és elszántságra támaszkodva az EU ezzel párhuzamosan erős és reziliens európai egészségügyi uniót épített ki, amelynek előnyeiből valamennyi uniós polgár részesül. Egészségügyi uniónk továbbra is támogatni fogja az európai innovációt és az egészségügyi ágazat versenyképességét, hogy képes legyen a betegek szükségleteit maradéktalanul kielégíteni. Az EU emellett továbbra is aktív partnerként vesz részt a globális színtéren és támogatja az emberek egészségének javítását célzó intézkedéseket a világ minden részén.” – Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök

„Az elmúlt 5 évben alapvetően változott meg a munka és az együttműködés módja az egészségügy területén. A modern idők legnehezebb egészségügyi válsága során kialakult egység és szolidaritás erős európai egészségügyi unió létrehozásához vezetett. Ennek minden pillére és intézkedése egyetlen célt szolgál: a polgárok és a betegek igényeihez igazodva védi egészségüket és javítja életminőségüket. Az európai polgárok joggal várnak el jobb teljesítményt az egészségügy területén, és ennek mi igyekszünk eleget tenni. Kitűzött céljainkat megvalósítottuk, és az elkövetkező években továbbfejlesztjük a polgáraink számára kialakított egészségügyi uniót.” – Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos”

Forrás:
Európai egészségügyi unió: a jövő tekintetében erősebb és felkészültebb Európa; Európai Bizottság; 2024. május 22.