Skip to main content
Európai UniógazdaságInternetközigazgatás: magyartársadalom

A nyílt internet helyzete Magyarországon 2024 – NMHH

Szerző: 2024. július 8.No Comments

„…az internethez való hozzáférés feltételei, korlátozása vagy nyitottsága kiemelten fontossá vált a gazdaság és a társadalom minden szereplője, különösen a végfelhasználók számára.
A nyílt internetre vonatkozó alapvető szabályokat az EU-ban a TSM rendelet1 rögzíti. A TSM rendelet célja, hogy biztosítsa a forgalom kezelése tekintetében az internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódot, továbbá azt, hogy a végfelhasználók rendeletben meghatározott jogaikkal élhessenek.
Nemzeti szabályozó hatóságként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH vagy Hatóság) gondoskodik arról, hogy a végfelhasználók ténylegesen élhessenek jogaikkal, és hogy a nyílt internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos szabályokat a szolgáltatók betartsák. A szabályok betartatásán kívül feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a technológiák és a piacok változásait, észlelve a szabályozás módosításának esetleges szükségességét.
Az NMHH a nyílt internet helyzetének hazai alakulásáról, a vonatkozó szabályok érvényesüléséről, az ezzel kapcsolatos tevékenységekről és eredményekről a TSM rendelet előírásaival összhangban éves jelentést készít, amelyet honlapján közzétesz, továbbá megküld az Európai Bizottság és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (Body of European Regulators for Electronic Communications, a továbbiakban: BEREC) részére…”

Forrás:
A nyílt internet helyzete Magyarországon 2024.; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH); 2024. július 5.
A nyílt Internet helyzete Magyarorsszágon 2024. Éves jelentés a 2023. május 1-től 2024. április 30-ig terjedő időszakról, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH); 2024. június 30. (PDF)