eGov Hírlevél – 15. szám, 2010. október 25.

Tartalomjegyzék

Közigazgatás, politika

Közigazgatási, politikai informatika

Informatika, távközlés, technika

Társadalom, gazdaság, művelődés

Szakirodalom

Részletes tartalom

Közigazgatás, politika

Új bor új tömlőbe – új kormányzati filozófia


Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter előadása a közigazgatás átszervezésének koncepcionális alapjairól.
Forrás:
Civil Akadémia, ECHO TV, 2010. október 10. (videó, 52:26 perc)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A polgárbarát közigazgatás megteremtése

Dr. Szabó Erika a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára beszél a közigazgatás átszervezésének gyakorlati kérdéseiről.
Forrás:
Civil Akadémia, ECHO TV, 2010. október 17. (videó, 50:50 perc)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Vetési Iván vette át a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának vezetését

“Teljes körű elnöki jogkörrel ruházta fel Vetési Iván miniszteri biztost a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (KEK KH) irányítására Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Az erről szóló utasítás október 13-án lépett hatályba (A közigazgatási és igazságügyi miniszter 40/2010. (X. 13.) KIM utasítása a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 14/2010. (VIII. 2.) KIM utasítás módosításáról).
Vetési Iván miniszteri biztosként 2010. augusztus 2-tól vezeti a KEK KH tevékenységi körének megújítását; eddigi tevékenysége elsősorban az önkormányzati választás informatikai és logisztikai kiszolgálásának felügyeletére, a Hivatal pénzügyi helyzetének konszolidálására és felkészítésére, a közigazgatás szerkezeti átalakítására, valamint a megyei kormányhivatalokkal kapcsolatos feladatok ellátására irányult.
A KEK KH korábbi elnöke, Ignácz István munkájára és szakértelmére más területen számít a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.”

Forrás:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2010. október 18.

Vissza a tartalomjegyzékhez

KIM: a jó állam megteremtése a cél

“A kormány kiemelt célja a közigazgatási rendszer átalakítása, egy hatékonyabb, koordináltabb, olcsóbb, legfőképp ügyfélközpontú területi közigazgatás létrehozása – közölte Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvényjavaslat általános vitájában kedden, a parlamentben.

A kormányhivatalok egységes, önálló költségvetési szervként működnek majd, vezetésében három szint lesz: a hivatal egészét a kormánymegbízott, a főigazgató pedig a hivatal szervezetét vezeti, az igazgató pedig a főigazgató általános helyettese lesz.

A kormánymegbízottat a miniszterelnök nevezi ki, menti fel, az egyéb munkáltató jogokat pedig a közigazgatási és igazságügyi miniszter gyakorolja – közölte.

Szabó Erika kiemelte: a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyik alapvető feladata, hogy gondoskodjanak a kormányfeladatok területi végrehajtásáról.

A törvényjavaslat célja ezek mellett, hogy javítsa a területi államigazgatási tevékenység hatékonyságát, megbecsültségét – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Kiemelte: módosul a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény is.
Az eljárási kódex módosítása előnyös lesz az ügyfelek számára – közölte Szabó Erika.

Ezek közül kiemelte a kormányhivatalok keretei között kialakítandó integrált ügyfélszolgálati irodát; 2011. január 1-jétől az ügyfelek a “kormányablakokban”, mint integrált ügyfélszolgálatokon, intézheti az ügyeket. Ezek kezdetben 29 helyszínen kezdik meg működésüket – mondta, hozzátéve, hogy 2013-ig pedig megvalósul az egyablakos ügyintézés.

A törvényjavaslat jelentős eleme, hogy a hatósági eljárásoknál a munkanapok helyett visszatér a határidők naptári, 30 napos határidőben való számításához – emelte még ki Szabó Erika.”

Forrás:
KIM: a jó állam megteremtése a cél, Hírextra, 2010. október 12.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Közigazgatási, politikai informatika

Online panaszbenyújtás a fogyasztóvédelemhez

“Már az ügyfélkapun keresztül is fogad fogyasztói beadványokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, amivel igyekszik gyorsítani és kényelmesebbé tenni az ügyintézés folyamatát. Az ügyfelek elektronikus úton kapnak választ panaszukra. A fejlesztés már tavasszal tervbe volt véve, és további újítások is várhatóak.

A lakossági ügyfelek már a kormányzati portál (www.magyarorszag.hu) ügyfélkapuján keresztül is benyújthatják fogyasztóvédelmi beadványaikat a PSZÁF-hez, egy új felügyeleti fejlesztésnek köszönhetően. A felügyelet honlapjáról bárki letöltheti az elektronikus űrlapot, amelyet ezután az elektronikus nyomtatványkitöltő program segítségével lehet kitölteni. Ezt követően a dokumentumot az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek feltölthetik a kormányzati portálra, ahonnét elektronikus úton jut el a PSZÁF-hez. Az ügyfelek – ha másképpen nem igénylik – szintén elektronikus úton kapnak beadványukra választ.”

Forrás:
Online panaszbenyújtás a fogyasztóvédelemhez, digibiz.hu, 2010. október 16.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Uniós javaslat: nyilvános konzultáció az elektronikus közbeszerzésről

Miről is van szó?

 • A közbeszerzés az a folyamat, melyet a kormányzati intézmények és a közszféra különböző szervezetei alkalmaznak áruk, szolgáltatások és építési beruházások megrendelésére.
 • Az elektronikus közbeszerzés – a papíralapú rendszert háttérbe szorítva – az internetet és az elektronikus levelezést veszi igénybe a közbeszerzési eljárások során.
 • Az elektronikus közbeszerzés révén gyorsabbá és egyszerűbbé válhat a beszerzési folyamat a megrendelők és a vállalkozások számára egyaránt – az EU ezért arra ösztönzi a kormányokat, hogy mihamarabb térjenek át az elektronikus rendszerre.
 • Az elektronikus közbeszerzés alkalmazása lassan nyer teret az Európai Unióban. A kormányzatok, még ha rendelkeznek is a megfelelő rendszerekkel, nem mindig használják azokat.

Mit javasol a Bizottság?

 • A Bizottság meg kívánja hallgatni az érdekelt felek véleményét arról, hogyan lehetne a megrendelőket és a vállalkozásokat arra ösztönözni, hogy éljenek az elektronikus közbeszerzés nyújtotta lehetőséggel.
 • A konzultációs dokumentum bemutatja, mit lehetne tenni ahhoz, hogy változzon a helyzet.
   A lehetséges intézkedések:

  • erőteljesebb ösztönzőkkel bátorítani a kormányokat az elektronikus közbeszerzés használatára;
  • egyszerűsíteni a közbeszerzési folyamatot az elektronikus rendszerre történő áttéréskor;
  • felszámolni azokat az akadályokat, amelyek gátolják a vállalkozásokat abban, hogy részt vegyenek más országok elektronikus közbeszerzési rendszerében;
  • a gyakorlatban bevált módszerek megosztásával új megoldásokat kidolgozni.

Miért van szükség európai uniós fellépésre?

 • A nagy értékű közbeszerzéseket az európai uniós jog szabályozza, és az EU többet tehetne az elektronikus közbeszerzés megfelelőbb és szélesebb körű használatáért.
 • Az elektronikus közbeszerzési rendszereket és hálózatokat tagállami, illetve regionális hatóságok építik ki, amelyek nem feltétlenül gondolnak arra, hogy rendszereiknek nyitva kell állniuk más országokban működő vállalkozások számára is.
 • Az EU gondoskodni tud arról, hogy az elektronikus közbeszerzésre történő áttérés ne zárjon ki cégeket a közbeszerzési szerződésekért folyó versenyből Európában (például azzal, hogy a megrendelők olyan külön tagállami személyazonosítót kérnek, amelyet a külföldi cégek nem, vagy csak nagy költségek árán tudnak beszerezni).
 • Az EU képes arra, hogy kidolgozzon, megvizsgáljon és elősegítsen olyan közös megoldásokat, amelyekkel el lehet kerülni a különböző típusú technológiák használatából adódó problémákat.

Előreláthatólag mikorra valósul meg a javaslat?
A nyilvános konzultációt (Zöld Könyv) 2010. október 18-án teszik közzé́. A válaszokat 2011 januárjáig kell elküldeni.
Forrás:
Consultation on the Green Paper on expanding the use of e-Procurement in the EU, a konzultáció webhelye
Zöld könyv az elektronikus közbeszerzés Európai Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről, SEC(2010) 1214, Európai Bizottság, 2010.10.18. COM(2010) 571 végleges (pdf, a konzultációs dokumentum)
További anyagok:
Evaluation of the of the 2004 Action Plan for electronic public procurement. Accompanying document to the Green Paper on expanding the use of e-Procurement in the EU. Comission Staff Working Document, 18.10.2010 SEC(2010) 1214 final (pdf)
Study on the evaluation of the Action Plan for the implementation of the legal framework for electronic procurement (Phase II), Analysis, assessment and recommendations, Európai Bizottság, Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság, 2010. július 9. (pdf)
Mellékletek ez utóbbi dokumentumhoz:
Annexes (pdf)
Country Profiles (pdf)
Vissza a tartalomjegyzékhez

Bárki alkotmányozhat a neten

“Az állampolgárok az alkotmany.postr.hu címen elérhető oldalon egyénileg is elmondhatják véleményüket a készülő új alkotmányról.

Szájer József, a miniszterelnök által felkért, alkotmány-előkészítésben segítő társadalmi bizottság tagja elmondta: az állampolgárok az új alaptörvény elfogadásáig összesen hét témában szólhatnak hozzá az alkotmány előkészítéséhez.

Ezek közé tartoznak a közpénzügyek, az alkotmányos alapértékek, az állampolgárok jogai és kötelezettségei, továbbá a hatalomgyakorlás és államszervezet, az alkotmányvédelem, valamint az igazságszolgáltatás, illetve a helyi önkormányzatok kérdésköre.Szájer József szerint a virtuális felület kialakításával az alkotmányozási folyamat szélesebb társadalmi bázisra való kiterjesztését szeretnék elérni, ezzel is biztosítva az átláthatóság alkotmányos alapelvének érvényesülését.”

Forrás:

Bárki alkotmányozhat a neten, Index.hu, 2010. október 17.

A mint Alkotmány

Vissza a tartalomjegyzékhez

Informatika a Társadalomért Konferencia

“Első ízben idén kerül sor a rendezvényre Informatika a Társadalomért Konferencia címmel, a balatonfüredi Anna Grand Hotelben 2010. november 11-12-én (csütörtök-péntek) az Informatikai Vállalkozások Szövetségének társszervezésében. A konferencián górcső alá vesszük az állam és önkormányzatok szempontjából fontos informatikai kérdések teljes spektrumát, így érintjük az elektronikus közigazgatás nagy témaköre mellett az internet-elérés bővítésének lehetőségeit, az oktatás, a gazdaság informatikai vonatkozásait, az aktuális távközlési kérdéseket, valamint ide vonatkozó egyéb kiegészítő területeket (közbeszerzés, pályáztatás stb). A kérdés minden területen ugyanaz: az államnak, önkormányzatoknak milyen feladataik, milyen eszközeik vannak az információs társadalom építésében.

A konferencia fővédnökének, főelőadójának Dr. Fellegi Tamást, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszterét kértük fel. A konferencián Dr. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár mellett számos magas rangú informatikai kormánytisztviselőt, európai parlamenti képviselőt, város- és hivatalvezetőket, a Fővárosi Önkormányzat informatikai vezetését várjuk előadóként.
A nagy előadások, kerekasztal-beszélgetések mellett a közigazgatási informatikai vezetőknek lehetőségük nyílik arra, hogy különösen az elektronikus közigazgatás, telekommunikáció témakörén belül kisebb szekciókban megismerjenek esettanulmányokat, legjobb gyakorlatokat, cégek termékeit, szolgáltatásait.”

Forrás:
A konferencia webhelye
Informatika a Társadalomért Egyesület

Vissza a tartalomjegyzékhez

Vita a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Hewlett-Packard között

“Egyoldalúan felfüggesztette számítástechnikai szolgáltatásait a Hewlett-Packard (HP) Magyarország a kifizető ügynökségként működő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) számára, ezért most nehezebben juthat hozzá kétszázezer gazdálkodó az uniós terület alapú támogatásokhoz – derül ki az MVH közleményéből. A hivatal feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen bűnszervezetben elkövetett csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt.
A HP az ellenséges lépést arra az időpontra időzítette, amikor a majdnem kétszázezer jogosult terület alapú támogatásainak kifizetése esedékessé válik… A közlemény szerint a szolgáltatás felfüggesztése az MVH számára azért is érthetetlen, mert az érvényes szerződést a HP korábban visszaigazolta, és a megállapodás nem tartalmaz felfüggesztésre való jogot. Az MVH leszögezi: olyan lejárt számla sincs, amelynek kifizetését a szolgáltató jogszerűen követelhetné.
Az ügy előzményeként a HP és az MVH először 2003-ban kötött szerződést hálózati szoftverfejlesztésre. Az eredeti megállapodás értelmében 2005 után a szoftver, a jogosultságok és a forráskódok az MVH tulajdonába kerültek. Ugyanakkor 2006-ban a két fél új szerződést kötött, de ebből a hivatal szerint érthetetlen módon kikerült az a passzus, amely szerint a rendszer az MVH tulajdonába került volna. Ehelyett az új szerződés azt tartalmazta, hogy a hivatal csak felhasználói jogot kapott a HP-tól, mégpedig hasonló nagyságrendű összegért, mint amelyet az előző szerződés a kiépítésre tartalmazott.”

A HP álláspontja szerint:

“A Hewlett-Packard Magyarország Kft. (HP) azért nem szolgáltat tovább a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) számára, mert a hivatal többhónapos tartozást halmozott fel vele szemben – állítja a HP. A cég arra reagált, hogy az MVH közleményben jelentette be: a számítástechnikai cég egyoldalúan felfüggesztette a szolgáltatásait, amivel veszélyezteti az uniós támogatások megfelelő időben történő kifizetését.
A HP eddig kielégítően szolgáltatott és folytatta a munkát a hivatal tartozása ellenére is – szól a cég MTI által idézett közleménye.”

Forrás:
Agrártámogatási kifizetések: leállt a Hewlett-Packard, az MVH feljelentést tett, Agromonitor.hu, 2010. október 21.
Agrártámogatások: a Nemzeti Nyomozó Irodánál tett feljelentést az MVH, Agromonitor-hu, 2010. október 23.
Agrártámogatási kifizetések: újraindította MVH-szolgáltatásait a HP, Agromonitor.hu, 2010. október 23.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fehér pdf az elszalasztott informatikai lehetőségekről

Nyilvánosságra hozta a Fidesz Informatikai és Telekommunikációs munkacsoportja a Fidesz informatikai fehér könyvét, mely tartalmazza a 2002-2010 közötti informatikai fejlesztések visszásságait és azokat a rossz döntéseket, melyek megakadályozták, hogy a magyar infokommunikációs szektor lépést tartson a világtrendekkel.

Forrás:
Hibák, mulasztások, rossz gyakorlatok – elszalasztott lehetőségek, FIDESZ Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoport, 2010. október 21. (pdf)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Bővül a kínálat az amerikai központi kormányzat informatikai felhőre alapozott “áruházában”


Az App.gov webhelyet működtető kormányszervezet (GSA, General Services Administration), amely a kormányzati beszerzésekért felelős, katalógusában a szervezetek működéséhez használható változatos szoftverek érhetőek el önkiszolgáló módon megvásárolható szolgáltatás formájában. A bejelentés értelmében a kínálat bővülni fog informatikai felhőre alapozott tárhellyel és webtárhellyel, virtuális gépekkel. Az új, felhő alapú, infrastrukturális kínálat segíteni fog az egyes szervezetek számára, hogy létező infrastruktúrájuk költséges bővítése nélkül is képesek legyenek takarékosabb és hatékonyabb informatikai eszközhasználatra.

Forrás:
Apps.gov to add storage, virtualization and Web hosting services, Rutrell Yasin, Federal Computer Weeks, 2010. október 20.
Apps.gov

Vissza a tartalomjegyzékhez

Informatika, távközlés, technika

Átadták az első nyilvános elektromosautó-töltő állomást Budapesten

“Az ELMÜ-ÉMÁSZ Váci úti székháza “előtt felállított nyilvános töltőoszlop úgynevezett smart mérőberendezése a társaság saját adatközpontjával kommunikál, az akkumulátorok töltése a csatlakozás után telefonhívással kezdeményezhető. A teljes töltési folyamat egy átlagos teljesítményű akkumulátorokat használó jármű esetében mintegy hat órát vesz igénybe. A környezettudatos szemlélet, valamint a társadalmi felelősségvállalás jegyében a vállalatcsoport hosszú távú célokat fűz az elektromosautó-töltő hálózat hazai elterjesztéséhez. Ennek jegyében a töltőállomást egy évig – 2011. szeptember 30-ig – ingyenesen használhatják a lakossági fogyasztók. A projekt részeként üzembe állították az ELMŰ-ÉMÁSZ járműflottájának első két elektromos autóját, egy Fiat 500 és egy Fiat Fiorino típusú gépkocsit, mely a tervek szerint 2011-ben húsztagúvá bővül. “

Forrás:
Energiahatékonyság és e-mobilitás, Piac & Profit, 2010. október 18.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az Internet fejlődése 2000-2010 között, számokban és ábrákban

A cikk adatokkal és ábrákkal illusztrálja az Internet fejlődését a következő szempontok szerint:

 • Az Internetet használók száma az egész világon, összesített számok, 2000-ben és 2010-ben
 • Internethasználók száma világrészek szerint, 2000-ben és 2010-ben
 • A legtöbb internethasználóval rendelkező országok 2000-ben és 2010-ben
 • A legnagyobb fejlődést elért országok

Forrás:
The incredible growth of the Internet since 2000, Royal Pingdom, 2010. október 22.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Társadalom, gazdaság, művelődés

Mobiltelefonnal összekapcsolt kártyaolvasó


Megnyitotta szolgáltatásait a tevékenységét egy éve megkezdő Square cég, amely egy kis, a mobil eszközök széles sorához (iPhone, iPad, Android) csatlakoztatható készülék, és egy letölthető alkalmazás segítségével, ezeket az eszközöket bankkártya olvasására teszi alkalmassá. A kereskedőknek nem kell költséges vásárlási terminálokat üzemeltetniük, nincs szükség szerződésre, megterhelő pénzügyi keretfeltételek elfogadására. A tranzakció összegének 2,75 százaléka és ügyletenként még 15 cent az a díj, amelyet a kereskedő a cégnek fizet. A szolgáltatás célközönsége a kisvállalkozások közül kerül ki. A kísérleti időszakban 50.000 eszközt osztottak ki kávézók, pizzasütők, orvosok, zongoratanárok stb. között.

A cég nincs egyedül a mobil fizetések területén, mert egyre többen próbálják kihasználni a mikrofizetések üzleti lehetőségeit. Köztük olyan nagy nevek is vannak, mint a PayPal, vagy a Visa.

Forrás:
Mobile Credit Card Reader Square Now Open for Business, Christina Warren, Mashable, 2010. október 23.
Square lets iPads, iPhones, Androids read credit cards, Jon Swartz, USA Today, 2010. október 22.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Karcsú Hat Szigma az egészségügyben

Az egészségügy, mint bármely más szolgáltatás, tevékenységének rendszerszerű megújítását igényli, hogy versenyképes, költségeit tekintve hatékony, és korszerű maradjon. A cikkben példákkal illusztrált módszertant ismertetnek arra, hogy a Karcsú Gondolkodás és a Hat Szigma elveit hogyan lehet ennek a célnak a szolgálatába állítani az egészségügyben. Így sikerülhet az egészségügy költségeit ellenőrzés alatt tartani, javítani a minőséget, és jobb minőségű szolgáltatást nyújtani.

Forrás:
Lean Six Sigma in Healthcare, Henk de Koning, John P. S. Verver, Jaap van den Heuvel, Soren Bisgaard, Ronald J. M. M. Does, Journal for Healthcare Quality, Vol. 28, No. 2, pp. 4–11, 2006. (pdf)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Mobil egészségügy 2010

A Pew Internet amerikai kutatóközpont legutolsó felmérése a mobil telefónia és az egészségügy kapcsolatát vizsgálta meg. Felmérésük szerint az amerikai felnőtt lakosság 85 százaléka használ mobiltelefont. Közülük 17 százalék használta telefonját, hogy egészségügyi/orvosi információhoz jusson. Ez az érték 29 százalék a 18 és 29 év közöttiek esetében. A teljes minta 8 százaléka használ valamilyen egészségügyi/orvosi alkalmazást. Ez az érték 15 százalék a 18 és 29 év közöttiek esetében. Ez azt jelenti, hogy az egészségüggyel kapcsolatos kommunikáció és az információk keresése része lett a mobil telefonok egyre növekvő adatkommunikációs (nem hangalapú) alkalmazásainak. Az Internet növekvő, de csak kiegészítő részt jelent az egészséggel kapcsolatos információk világában. A legtöbben ma is elsősorban orvoshoz, családtagokhoz, baráthoz fordulnak ilyen szükségleteikkel.

Forrás:
Mobile Health 2010, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, 2010. október 19.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Szakirodalom

Megjelent az első magyar Karcsú Vezetési Szótár


A kiadvány a fontosabb fogalmak magyarázatát nyújtja, megadva a szükséges magyar és angol kifejezéseket (kiegészítve néhány esetben japán és német terminusokkal).
Cím: Lean szótár
Szerzők: Kosztolányi János és Schwahofer Gábor
ISBN: 9789630699075
Megjelenés: 2010. 09. 27.
Formátum: 148 x 210 mm (elektronikus)
Terjedelem: 132 oldal
Ár: ingyenes, letölthető

Forrás:
KAIZEN PRO Oktató és Tanácsadó Kft., 2010. szeptember 27.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Levél a szerkesztőnek/Hírlevél lemondása
Kiadja az eGov Kft.