Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Uniós javaslat: nyilvános konzultáció az elektronikus közbeszerzésről

Szerző: 2010. október 21.No Comments

Miről is van szó?

 • A közbeszerzés az a folyamat, melyet a kormányzati intézmények és a közszféra különböző szervezetei alkalmaznak áruk, szolgáltatások és építési beruházások megrendelésére.
 • Az elektronikus közbeszerzés – a papíralapú rendszert háttérbe szorítva – az internetet és az elektronikus levelezést veszi igénybe a közbeszerzési eljárások során.
 • Az elektronikus közbeszerzés révén gyorsabbá és egyszerűbbé válhat a beszerzési folyamat a megrendelők és a vállalkozások számára egyaránt – az EU ezért arra ösztönzi a kormányokat, hogy mihamarabb térjenek át az elektronikus rendszerre.
 • Az elektronikus közbeszerzés alkalmazása lassan nyer teret az Európai Unióban. A kormányzatok, még ha rendelkeznek is a megfelelő rendszerekkel, nem mindig használják azokat.

Mit javasol a Bizottság?

 • A Bizottság meg kívánja hallgatni az érdekelt felek véleményét arról, hogyan lehetne a megrendelőket és a vállalkozásokat arra ösztönözni, hogy éljenek az elektronikus közbeszerzés nyújtotta lehetőséggel.
 • A konzultációs dokumentum bemutatja, mit lehetne tenni ahhoz, hogy változzon a helyzet.
   A lehetséges intézkedések:

  • erőteljesebb ösztönzőkkel bátorítani a kormányokat az elektronikus közbeszerzés használatára;
  • egyszerűsíteni a közbeszerzési folyamatot az elektronikus rendszerre történő áttéréskor;
  • felszámolni azokat az akadályokat, amelyek gátolják a vállalkozásokat abban, hogy részt vegyenek más országok elektronikus közbeszerzési rendszerében;
  • a gyakorlatban bevált módszerek megosztásával új megoldásokat kidolgozni.

Miért van szükség európai uniós fellépésre?

 • A nagy értékű közbeszerzéseket az európai uniós jog szabályozza, és az EU többet tehetne az elektronikus közbeszerzés megfelelőbb és szélesebb körű használatáért.
 • Az elektronikus közbeszerzési rendszereket és hálózatokat tagállami, illetve regionális hatóságok építik ki, amelyek nem feltétlenül gondolnak arra, hogy rendszereiknek nyitva kell állniuk más országokban működő vállalkozások számára is.
 • Az EU gondoskodni tud arról, hogy az elektronikus közbeszerzésre történő áttérés ne zárjon ki cégeket a közbeszerzési szerződésekért folyó versenyből Európában (például azzal, hogy a megrendelők olyan külön tagállami személyazonosítót kérnek, amelyet a külföldi cégek nem, vagy csak nagy költségek árán tudnak beszerezni).
 • Az EU képes arra, hogy kidolgozzon, megvizsgáljon és elősegítsen olyan közös megoldásokat, amelyekkel el lehet kerülni a különböző típusú technológiák használatából adódó problémákat.

Előreláthatólag mikorra valósul meg a javaslat?
A nyilvános konzultációt (Zöld Könyv) 2010. október 18-án teszik közzé́. A válaszokat 2011 januárjáig kell elküldeni.

Forrás:
Consultation on the Green Paper on expanding the use of e-Procurement in the EU, a konzultáció webhelye
Zöld könyv az elektronikus közbeszerzés Európai Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről, SEC(2010) 1214, Európai Bizottság, 2010.10.18. COM(2010) 571 végleges (pdf, a konzultációs dokumentum)
További anyagok:
Evaluation of the of the 2004 Action Plan for electronic public procurement. Accompanying document to the Green Paper on expanding the use of e-Procurement in the EU. Comission Staff Working Document, 18.10.2010 SEC(2010) 1214 final (pdf)
Study on the evaluation of the Action Plan for the implementation of the legal framework for electronic procurement (Phase II), Analysis, assessment and recommendations, Európai Bizottság, Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság, 2010. július 9. (pdf)
Mellékletek ez utóbbi dokumentumhoz:
Annexes (pdf)
Country Profiles (pdf)