Találat: digitális ügy

A Kormány 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

„...1. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása ... 2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása ... 3. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása” Forrás: A Kormány 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 95. szám; 2015. június 30.; 16578-16580. oldalak (pdf)

Részletek