Skip to main content
jogközigazgatási informatika

A fizetési meghagyásos eljárás új szabályai

Szerző: 2010. október 8.No Comments

„A 2009. évi L. törvény hatálybalépésével mérföldkőhöz érkezett a fizetési meghagyásos eljárás rendszere: lehetőség nyílt elektronikus úton kibocsátani az eddig csak papír alapon létező FMH-t, 2010. június 1-től pedig a bíróságok helyett a közjegyzők folytatják le ezen eljárásokat. Az együttállásról közjegyzői- és ügyvédi értelmezésben hallhattunk részleteket a Jogi Fórum szeptember 22-i konferenciáján.
Közjegyzői szemmel
A MOKK képviseletében Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc közjegyzőhelyettes, a Kamara jogi tudományos tanácsadója számolt be az eljárásrendi változásokról
… a hatásköri változásokat leginkább az egyszerűsítés elve motiválta, hiszen a közjegyző jogszolgáltató hatósági tevékenysége az eljárás kereteit biztosítja: a közjegyző érdemi igazságszolgáltatást nem végez, mert azt kizárólag bíró (bírósági titkár) intézhet (az Alk. 45. § (1/2008. AB hat.) alapján), a kérelmet érdemben nem vizsgálja, bizonyítást nem folytat le, valamint, ha az eljárásban jogvita keletkezik, akkor az eljárás már a bíróság előtt folytatódik. Az FMH eljárás közjegyzői hatáskörbe történő utalása ezek alapján mindenképpen egyszerűbb, hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést eredményez.

Ügyvédi szemmel
Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára elsősorban az ügyvédeket érintő változásokról számolt be az érintett jogszabály 2010. június 1-től hatályos rendelkezései tekintetében.
Az előadó – a MOKK rendszerének állandó felhasználójaként – ugyanakkor számos kiküszöbölendő hibát és ésszerűtlenséget vélt felfedezni az ügymenetben, ezek elsősorban az ügyvédi panaszokra korlátozódnak. Dr. Kiss Daisy elmondta, hogy gyakran van példa műszaki hibára, többször elérhetetlen a rendszer, a túl sok felhasználó miatt általánosan túlterhelt, a dokumentumok nyomtatása „lappazarló”. Ezek a hibák ugyanakkor bármely frissen bevezetett informatikai rendszerben előfordulnak.

Gyakorlatban
A biztonságos és tömeges FMH-készítés gyakorlatáról Mészáros Nóra, az eGov Kft. Cégírnok/eGov FMH projektvezetője tartott informatikai bemutatót. A szoftveres prezentációból megtudhattuk, miként alkalmazhatjuk a külön FMH-szerkesztésre fejleszttett, MOKK-honlap-kompatibilis programot, hogyan működik az így elkészített kérelmek beadása a MOKK erre a célra kialakított oldalán, továbbá azt, hogy hogyan és milyen feltételekkel juthatunk hozzá az eGov FMH programhoz.”

Forrás:
A fizetési meghagyásos eljárás új szabályai – Jogi Fórum Konferencia beszámoló, Lakatos Márk, Jogi Fórum, 2010. október 4.