Skip to main content
informatikaművelődés

A magyarországi számítástechnika története az első elektromos számítógép megjelenéséig

Szerző: 2010. november 19.No Comments

„A számítástechnika történetét írók között is egyre többen a történetírást az ősidőktől kezdik. Teszik mindezt annak ellenére, hogy valójában a Neumann elvet megtestesítő számoló eszközöket tekintjük ma számítógépeknek. Ahogy az új technológiák (technikák) megjelentek, a Neumann elvet „nem ismerő” számoló eszközök is feltűntek. Az ősdarabok pedig valóban nem hasonlítanak a ma számítógépeire. Éppúgy, mint más bonyolult eszköz kialakulásánál itt is több eszköz, eljárás, technika épült össze, és ezek utóda az az univerzális gép, amit ma számítógépnek nevezhetünk.

Dolgozatomban megpróbálok kronológiai sorrendet követni, de a nagyjából egyidőben használt, ugyanazon funkciójú eszközöknél (eszközcsoportnál) az eszköz kialakulásának (fejlődésének) történetét írom le, hiszen évről évre, vagy évtizedről évtizedre ugorva nehéz lenne összefüggő, követhető történetet alkotni. A dolgozat címében azt ígérem, hogy ezt a történeti szálat az elektromos számítógépek megjelenéséig vezetem. Az elektromos szó itt a 0. generációs számítógépeket jelenti. Bár a számítógépek története neumanni értelemben az 1. generációs (elektronikus) számítógépektől kezdődik, a dolgozat terjedelme, valamint a kutatásaim csak azt engedik meg, hogy tudományos alapossággal csak 0. generációs (elektromos) gépekig tekintsem át a számítógépek és elődeik történetét.
Tárgyalni fogom:
* a számolással kapcsolatos eszközök történetét (számlálással, számolással, számítással kapcsolatos eszközök),
* az adattároló és feldolgozó eszközök történetét,
* az automatizálás és ezzel kapcsolatban az automaták történetét a honfoglalás korától egészen az első elektronikus számológép (számítógép) megjelenéséig.”

Forrás:
„A magyarországi számítástechnika története az első elektromos számítógép megjelenéséig”, Király Zoltán, PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola, a védés időpontja: 2010. VI. 28. (pdf)