Skip to main content
közigazgatás: magyar

„Az akta utazzon, ne az ügyfél”

Szerző: 2010. november 21.No Comments

„Szerkesztőségünkben járt Dr. Lukács Irén, a megyei közigazgatási hivatal vezetője, aki többek között a területi közigazgatás átalakításáról, a jövő év elejétől működő kormányhivatalok létesítéséről beszélt.

Dr. Lukács Irén: A hivatalnak visszaállították a koordinációs jogköreit, melyek abban nyilvánulnak meg, hogy a közigazgatási hivatal a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, ily módon a kormány döntéseit megyei szinten koordinálja, visszajelzéseket gyűjt a területről megkönnyítve a jogszabályalkotást. Ennek keretében hívtuk össze a megyei államigazgatási kollégiumot és új ügyrendet alkottunk, megkezdve az előkészületi munkálatokat, részben a kormányzat által eddig hozott döntések, részben az előttünk álló feladat tekintetében, hiszen 2011 január 1-től létrejönnek a megyei kormányhivatalok.

– Most ismét átalakul a közigazgatás, melyek a legfontosabb elemei a változásnak?

Dr. Lukács Irén: A közigazgatási hivatalok általános jogutódjaként 2011. január 1-től kormányhivatalok jönnek létre. Tizenöt, jelenleg területi államigazgatási szerv kerül integrálásra, melyek a kormányhivatal szervezeti keretén belül, de teljes szakmai önállóságuk megtartásával szakigazgatási szervként fognak működni. A szervezetek szoros együttműködése jelenti azt a biztosítékot, amelyet a Nemzeti Együttműködés Programja által meghirdetett ügyfélközpontú, takarékos, hatékony ügyintézést fogja szolgálni. Áttekintjük az ágazati jogszabályokat, közös eljárási szabályokat és ezek egyszerűsítésére dolgozunk ki javaslatot.

– A gyakorlatban mit jelent ez az ügyfél számára, mennyivel egyszerűsödik az ügyintézés?

Dr. Lukács Irén: A kormányhivatalokban egyablakos ügyintézés valósul meg, ahol az ügyfelek első körben több mint 20 ügykörben kapnak majd konkrét segítséget, útbaigazítást, hogy az adott üggyel hová forduljon, mi a teendője, hogyan tudja a leggyorsabban elintézni. Az integrált ügyfélszolgálat indulásához már megtörtént a munkatársak kiválasztása, jelenleg a képzésük folyik. A megye első kormányablaka a város központjában, a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületében nyer elhelyezést.”

Forrás:
„Az akta utazzon, ne az ügyfél”, Papp Gyula, Borsod Online, 2010. november 21.