közigazgatási informatikatörvények, határozatok

268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

Szerző: 2010. december 6.december 13th, 2010No Comments

4. § A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek központosított lebonyolítása érdekében:
a) ellátja önállóan vagy konzorciumi formában az európai uniós forrásból finanszírozott – különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és Államreform Operatív Program keretében megvalósuló – informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait, ezen belül gondoskodik a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket;
b) gondoskodik a költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú egyes ágazati (különösen a központi közigazgatási, önkormányzati igazgatási, rendészeti, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, környezetügyi, foglalkoztatási) fejlesztések megvalósításáról;
c) szolgáltatást nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez tartozó, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretén kívül megvalósuló informatikai tárgyú projektek esetében a projektmenedzsment feladatok támogatásához;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

5. § A KIFÜ részt vesz:
a) az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások informatikai támogatásához szükséges infrastruktúrák továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
b) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítését, ésszerűsítését, a közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítését célzó koncepció informatikai tartalmat érintő megvalósításában;
c) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott projektjavaslatok megvalósításának előkészítésében.

6. § (1) E rendelet hatálybalépését követően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek által indított informatikai tárgyú projektek projektgazdai feladatait
a) a 4. § a) pontjában megjelölt projektek esetén a Kormány erre vonatkozó külön döntése alapján,
b) a 4. § b) pontjában megjelölt fejlesztések esetén a Kormány döntése vagy az érintett miniszterek erre vonatkozó megállapodása alapján
ágazatoktól függetlenül – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – egységesen a KIFÜ látja el.
(2) A megvalósítani tervezett és az (1) bekezdés szerint a KIFÜ feladatkörébe utalt projektek esetén a KIFÜ önállóan, vagy a Kormány irányítása alá tartozó befogadó intézményekkel együtt konzorciumi formában, mint konzorciumvezető a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal, vagy a Kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről.
(3) A konzorciumi formában megvalósított projekteknél a KIFÜ mint konzorciumvezető projektgazda látja el a projekt vezetésének feladatát, a befogadó intézmények a szakmai irányítást végzik. A projektek során megvalósult informatikai fejlesztések jövőbeli fenntartásáról és üzemeltetéséről a befogadó intézmények gondoskodnak az irányító miniszterek rendelkezése szerint.
(4) A 4. § c) pontjában megjelölt uniós társfinanszírozású projektek esetén a Kormány által kijelölt projektgazda támogatására a KIFÜ projektmenedzsment szolgáltatást nyújthat, amelynek feltételeiről megállapodásban kell rendelkezni.
(5) A Kormány irányítása alá nem tartozó központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél a KIFÜ erre irányuló megállapodás esetén látja el a projektgazdai feladatköröket.

Forrás:
Complex.hu
Lásd még:
Létrejött a PMISZK jogutódja, Computerworld, 2010. december 6.