Találat: KIFÜ

Csillebércen épülhet az új magyar szuperszámítógép

„Az Európai Nagyteljesítményű Számítástechnikai Közös Vállalkozás (EuroHPC JU) 2022. június 15-én hirdette ki a döntését, miszerint mintegy 6 milliárd forint európai támogatással a közeljövőben megépülhet az új magyar szuperszámítógép, kódnevén „Levente”. A támogatást elnyerő pályázat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vezetésével készült el és ez év elején került benyújtásra. A beruházás helyszínéül a Wigner Fizikai Kutatóközpont csillebérci kampusza szolgál, ahol komoly hagyományai vannak a jelentős nemzetközi informatikai infrastruktúrák létrehozásának, üzemeltetésének és fejlesztésének. Az EuroHPC Közös Vállalkozást az Európai Unió azzal a...

Részletek

Útjára indult a „hálózatfejlesztés támogató monitoring rendszer létrehozása” elnevezésű kiemelt projekt

„A fejlesztés célja egy országos szintű, térinformatikai alapú, elektronikus hírközlési nyilvántartás létrehozása, amely naprakész módon alkalmas a hálózatfejlesztési pályáztatás kezelésére, a nyertes pályázatok végrehajtásának felügyelőmérnöki támogatására, valamint a hatósági folyamatok elektronikus támogatására. A projekt nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 2018 végére Magyarországon minden olyan háztartás, amelyik ezt igényli, hozzáférhessen a szupergyors internethez. A Szupergyors Internet Program (SZIP) lényegénél fogva a legkorszerűbb módszertani és technológiai megoldások alkalmazását követeli meg. A SZIP gazdasági jelentősége, földrajzi kiterjedése, a közreműködők nagy száma, valamint a megvalósítás több éves...

Részletek

Terjed az elektronikus fizetés a közigazgatási szolgáltatásokban

„A 2011-ben indult központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) a tavalyi évben már több mint hét milliárd forintnyi eljárási díjat és illetéket kezelt. Idén ez az összeg várhatóan meghaladja a tíz milliárdot, mivel jelentősen bővül az elektronikus díj és illetékfizetési lehetőséget biztosító államigazgatási eljárások köre. A rendszert megvalósító és működtető Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) segíti a csatlakozó intézményeket. A tavalyi év végén megjelent „Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás” című, EKOP-2.A.3. kódszámú pályázat keretén belül a KIFÜ nyerte...

Részletek

Értékelés alatt az ASP bevezetését támogató pályázat

„Az ASP szolgáltatások bevezetését támogató EKOP pályázat 2014. január 6-án zárult. A tavaly év végén elsőként elkészült internetes portál felület és motor felhasználói oktatásán 18 település munkatársai vettek részt. Nagy érdeklődés mellett zajlott le a KMOP 4.7.1. pályázat jelentkezési szakasza, amely az ASP szolgáltatás helyi bevezetésének támogatására biztosít forrást a nyertes települések számára. Azok a települések, amelyek a január 6-i határidőig beadott pályázatokban minden ASP szakrendszer bevezetését vállalták, összesen 14 millió forintra pályázhattak. Az ASP központ egyes szolgáltatásainak kifejlesztése az EKOP 3.1.6....

Részletek

Kormányhatározatok az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről

„1. Hatályát veszti az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat...” „A Kormány 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), valamint a Magyar Államkincstár bevonásával – segítse elő a pénzforgalmi szolgáltatóknak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) történő csatlakozását. ... 2. felhívja a minisztereket, hogy tegyenek javaslatot az EFER bevezetésének lehetőségére és használatára valamennyi ágazatba tartozó – hatósági vagy nem hatósági – ügyintézés,...

Részletek

2,6 milliárdból indul az önkormányzati ASP projekt

„A közép-magyarországi önkormányzatok a tervek szerint 2014 végétől vehetik igénybe a központi alkalmazás-szolgáltatásokat, a projektet hattagú állami konzorcium valósítaná meg a KIFÜ irányításával. Az e-közigazgatási szolgáltatások egységesítéséről, illetve az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központok kiépítéséről még 2006 született kormánydöntés, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig 2010 tavaszán jelentette be az online önkormányzati szolgáltatások elindításához szükséges ASP-központok kiépítését a részfeladatokra koncentrált megoldások és a párhuzamos, szigetszerű fejlesztések kiváltására. Utóbb a közigazgatási rendszer átalakítása és az önkormányzati törvény előkészítése következtében a kérdés lekerült a napirendről, 2011 nyarán...

Részletek

Koszorús sürgette a szakterületek képviselőit

„Koszorús László fideszes képviselő, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési albizottságának elnöke sürgette az albizottság ma reggeli ülésén a kormányzati informatika különböző területeiért felelős Vályi-Nagy Vilmost és Vetési Ivánt. A kormányzati informatika vezetőit hallgatta meg mai ülésén az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Informatikai és Távközlési albizottsága reggel a Parlamentben. A szakterületek vezetői eredményeiket sorolták, de Koszorús László, az albizottság vezetője és az ellenzéki Baja Ferenc a hiányosságokat is számon kérték. A fideszes képviselő fájlalta például, hogy állampolgárok életét jelentősen könnyítő informatikai fejlesztésekkel...

Részletek

Milliárdos IT-projekt zárult a NAV-ban

„Az Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell (ACM) projekt célja többek között, hogy lehetővé tegye az adózók számára, hogy megtekintsék az adóhatóságnál nyilvántartott alapadataikat akár 5 évre visszamenőleg, illetve nyomon követhetővé váljon az adózói bevallások beérkezése, feldolgozottságuk állapota is. Igen fontos szolgáltatása a rendszernek az is, hogy felsorolja a fontosabb hiányzó, be nem adott bevallásokat, amelyeket az adózónak pótolnia szükséges. A projekt keretein belül egy olyan szolgáltatás is elérhetővé válik, amelynek segítségével az adózó meg tud győződni arról, hogy érvényes megbízólevél alapján folytat-e nála...

Részletek

Határozat az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról

„A Kormány – figyelembe véve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról szóló 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatot, amely az „ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer” kiemelt projektet 5 milliárd forint keretösszeggel nevesíti – az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) kialakításának érdekében a korábbi célkitűzéseket módosítva az ütemezést és a feladatmegosztást az alábbiak szerint határozza meg: ... 1. A Kormány felhívja...

Részletek

Átalakítások a fejlesztési tárcánál

„Fellegi Tamás miniszter...szeptember 12-től átalakítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot ... Az eddigi hat helyett négy szakmai-politikai államtitkárságra tagolódik a tárca: a Vagyonpolitikáért felelős, a Fejlesztéspolitikai Koordinációért felelős, az Energetikáért és Klímapolitikáért felelős és az Infrastruktúráért felelős Államtitkárságokra. ... Az eddigi két helyettes államtitkárság mellett egy újabbal bővül a Fejlesztéspolitikai Koordinációért felelős Államtitkárság. ... Az egységes és koncentrált fejlesztéspolitikai koncepció jegyében a fejlesztési miniszter által újonnan felállított Tudásalapú Gazdaságfejlesztéséért felelős Helyettes Államtitkárság is a Fejlesztéspolitikai Koordinációért felelős Államtitkárság alatt működik. Az új helyettes...

Részletek
Page 1 of 2 1 2