Skip to main content
informatikaközigazgatási informatikatávközlés

Elnökség és feladatok – interjú Nyitrai Zsolttal

Szerző: 2011. január 12.január 17th, 2011No Comments

– Az EU-s elnökség alatt mik Magyarország legfontosabb feladatai, vállalásai az infokommunikáció terén?
– A magyar elnökség ideje alatt a Digitális menetrendhez és az információs társadalomhoz kapcsolódó célokat három kiemelt terület köré csoportosítva határoztuk meg, ezek a stratégia, a biztonság és a spektrum. Magyarország elkötelezetten folytatja az EU 2020 Stratégia részét képező, a gazdasági fellendülést célzó akcióterv megvalósítását. A folyamatot értékelő úgynevezett digitális közgyűlésre idén júniusban kerül első ízben sor az összes érdekelt szereplő bevonásával. Az infokommunikációs hálózatok működését veszélyeztető támadások elhárítása érdekében a hálózati biztonságra egyre komolyabb figyelmet kell fordítani. Az elnökség az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség [ENISA] modernizálásáról folyó tárgyalások eredményes lezárásán fog dolgozni. Az informatikai biztonság témakörében a magyar elnökség a kritikus informatikai infrastruktúrák védelmének kérdéseiről miniszteri konferenciát rendez. A magyar elnökség kiemelt feladatai közé tartozik az első rádióspektrum politikai program tanácsi első olvasatának lezárása politikai megállapodás elfogadásával, ezáltal biztosítva, hogy Unió-szerte megfelelő és elégséges rádióspektrum álljon rendelkezésre a fogyasztók és az ágazat előnyeinek maximalizálása érdekében.

– Miért kell korszerűsíteni az ENISA-t, illetve mit kell változtatni a költségvetésén?

– Kiemelt lesz az információs infrastruktúra védelmének tárgyalása is – erre miért van szükség? Nem volt kellően védett eddig?

– Milyen szempontokat akar érvényesíteni Magyarország mint elnök a frekvenciapolitikában, illetve -gazdálkodásban?
– Magyarország osztja azt a nézetet, amely szerint az európai szintű hatékony frekvenciagazdálkodás előmozdításának egyik hasznos eszköze lehet a frekvenciasávok jelenlegi felhasználási módjainak számbavétele. Indokoltnak tartjuk azonban ezen eszközrendszerek részletszabályainak további vizsgálatát annak érdekében, hogy mind pénzügyi, mind adminisztratív oldalról a legkisebb terhet jelentse az érintettek mindegyikére nézve.
Ennek megfelelően kiemelt területet képez az elnökségi prioritások között az Európai Rádióspektrum Politikai Program (RSPP), amely egy nagy volumenű jogalkotási dosszié. Mivel a spektrum korlátos erőforrás, fontos, hogy azzal hatékonyan és előremutatóan gazdálkodjunk. A téma másik fontos eleme a globális spektrumharmonizáció. A magyar elnökség alatt ezért terveink között szerepel, hogy megkezdjük a 2012-es Rádió Világértekezlettel (WRC–12) kapcsolatos előkészítő munkát is.

– Hogyan illeszkednek a fentiek az Európai Unió digitális menetrendjébe?

– Mi az elnökség álláspontja az egyetemes szolgáltatásokkal, roamingdíjakkal, a nyílt és semleges internettel, a sávszélesség-növeléssel, valamint az e-kormányzati szolgáltatásokkal kapcsolatban?

– Hazánk milyen szakmai rendezvényekkel, konferenciákkal készül az elnökség ideje alatt?
– A magyar elnökség az informatikai biztonság, valamint a kritikus informatikai infrastruktúrák védelmének kérdéseiről miniszteri konferenciát rendez április 14–15. között Balatonfüreden. Célunk, hogy megvitassuk az elmúlt időszakban tapasztalt információ- és hálózatbiztonsági események (például a balti államok elleni támadás, a Wikileaks) következményeit, és megvizsgáljuk azokat az eszközöket, melyek elősegítik a tagállamok közötti hatékonyabb együttműködést. Az eseményre többek között várjuk Neeli Kroes biztos asszonyt, de az előadók és meghívottak között vannak a tagállami miniszterek mellett több globális informatikai cég képviselői is. A rendezvényre természetesen várjuk a magyar informatikai és távközlési szektor érdeklődő képviselőit is.”

Forrás:
Elnökség és feladatok, IT Business, 2011. január 11.