környezetvédelemközigazgatási informatika

Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban – E-környezetvédelem (KEOP 6.3.0.)

Szerző: 2011. január 22.No Comments

„Az e-környezetvédelem programja alapvetően a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítése mellett, a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai támogatására terjed ki, míg tartalmi szempontból (horizontális fejlesztésként) a tartalomszolgáltatást, tájékoztatást (knowledge management és knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel erősítését – a környezeti demokrácia fejlesztését – tekinti elsődleges prioritásának.
Mindezekhez elengedhetetlen a környezetvédelem szakterületeivel összefüggő adatkezelések harmonizálása, az interoperabilitás feltételeinek megteremtésével a különböző adatgazdáknál fellelhető környezeti adatbázisok összekapcsolása, valamint az IPPC irányelv által is megkövetelt integrált szemlélet alkalmazásának terjesztése.”

Forrás:
Új Széchenyi Terv, Zöldgazdaság-fejlesztési Program