Találat: Új Széchenyi Terv

Akkreditált innovációs klaszter címeket adtak át

„Tizennégy klaszter nyert az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) akkreditált innovációs klaszter pályázaton - jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a címet átadó rendezvényen, hétfőn Budapesten. Kiemelte: összesen 495 vállalkozás vesz részt ezekben a klaszterekben, köztük 435 kis-, és középvállalkozás, több mint 58 ezer embert foglalkoztatnak és árbevételük megközelíti a 2500 milliárd forintot. A most oklevelet átvevő klaszterekkel együtt az akkreditált klaszterek száma 32-re emelkedett, amelyek összesen 1029 vállalkozás napi működését hangolják össze - tette hozzá Varga Mihály. Hangsúlyozta: a tagvállalatok termékei és...

Részletek

Szervezetfejlesztési program megvalósulása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Szervezetfejlesztési Programjában rögzített feladatait 2014. április 30-i határidővel sikeresen teljesítette. 2013 januárjában Szervezetfejlesztési Program néven indult el az ÁROP 1.2.18. kódszámú projekt, mely szorosan kapcsolódik a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program „szervezeti” beavatkozási területéhez. A Szervezetfejlesztési Program alapozta meg az „ÁROP-1.2.18/A – Szervezetfejlesztés az államigazgatási szervek számára” elnevezésű egyfordulós pályázati kiírás szakmai koncepcióját. A Nemzeti Fejlesztés Minisztérium 2013 szeptemberében pályázatot nyújtott be „Szervezetfejlesztési program megvalósulása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban”...

Részletek

Módosul az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

„A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság 2013.szeptember 29-én kezdeményezte az Európai Bizottság felé az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) módosítását, melyet a Bizottság a C(2013)9288 számú határozatával 2013. december 17 -én elfogadott. A elfogadott módosítás értelmében az országos kihatású projektek esetében az EKOP forrás konvergencia és regionális versenyképesség célkitűzések közötti megosztási kulcsa (allokációs kulcs) módosult a 86,61%-13,39%-os arányról 70%-30%-os arányra az alábbiak szerint: A 2013.11.30–ig költségnyilatkozatba kerülő elszámolási tételek esetében a 3. prioritásra eső összeg az adott intézkedés költségének 13,39%-a, míg a...

Részletek

Hatásvizsgálatok és stratégiai dokumentumok növelik a közigazgatás hatékonyságát

„Lezárult a „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban”című (ÁROP 1.1.19.) projekt, melynek eredményeként nyolc hatásvizsgálati csomag és öt stratégiai tervdokumentum (Fehér Könyv) készült el. A projekt egyrészt a kapcsolódó pályázati forrást felhasználó minisztériumok hatékony és naprakész módszertani megalapozását célozta, illetve a stratégiai tervezésre és hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását segítette elő a minisztériumi dolgozók részére. A magyar közigazgatás rendszerszintű átalakításának irányait a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program rögzíti, amely stratégiai célként jelölte meg a közigazgatás működésének hatékonyabbá...

Részletek

Új felhívás az Országgyűlés tudásanyagának digitalizálására

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A Digitalizált Törvényhozási Tudástár 2.” című, EKOP-2.1.24 kódszámú kiemelt felhívás. A programra 450 millió Ft áll rendelkezésre. A projektjavaslat benyújtására 2013. október 3-tól november 1-ig van lehetőség. Kapcsolódó dokumentumtárak EKOP-2.1.24 - Digitalizált Törvényhozási Tudástár 2.; ... Cél a képviselők, a közigazgatás szereplői (a minisztériumok és háttérintézményeik), illetve a joghallgatók (az OGYK országos gyűjtőköri jogi szakkönyvtár), korszerű, online formában történő digitális tartalmakkal való ellátása. További feladat, olyan egységes szolgáltatási felület kialakítása, amelyben a legnagyobb hangsúlyt a tartalomszolgáltatás...

Részletek

Megjelent az Önkormányzati informatikai fejlesztések érdekében kiírt pályázati felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Önkormányzati informatikai fejlesztések” című, ÉMOP-4.3.2-13 kódszámú pályázati felhívás dokumentációja. A felhívás célja a térségi és helyi közigazgatási és közszolgáltatási rendszereknek az információs társadalom igényeinek megfelelő fejlesztése a belső munkafolyamatok hatékonyabb működtetése és az ügyfélbarát szolgáltatások kialakítása érdekében. A pályázatok benyújtására 2013. szeptember 16. és 2013. október 18. között van lehetőség. Kapcsolódó dokumentumtárak ” Forrás: Megjelent az Önkormányzati informatikai fejlesztések érdekében kiírt pályázati felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2013. szeptember 12.

Részletek

Módosítás az ÁROP, EKOP útmutatókban

„Az ÁROP és EKOP keretében megjelent valamennyi kiírás „Részletes felhívás és útmutató” című dokumentumának D6. Egyéb feltételek pontjában a (Köz)beszerzésre vonatkozó szabályozás fejezetének 7. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A központosított közbeszerzésen keresztüli beszerzések esetében is biztosítani kell a versenyt és ezen keresztül a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének való megfelelést. Uniós értékhatárt meghaladó központosított közbeszerzések esetében kötelező a verseny újranyitása. A verseny újranyitásának szabályai szerint ebben a szakaszban az ajánlott áraknak megegyezőnek, vagy alacsonyabbnak kell lenniük a központosított közbeszerzések keretmegállapodásaiban szereplő...

Részletek

Új ügyfél-azonosítási rendszer kialakításán dolgozik a KEKKH és a NISZ

„Az elektronikus ügyintézés alapja az ügyfél azonosítása, csak ezután kerülhet sor a tényleges ügyintézésre. Az új ügyfél-azonosítási rendszer célja, hogy nagyobb szabadságfokot biztosítson az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem (vagy kevésbé) terhelő megoldások alkalmazását, ezzel egy időben figyelembe veszi a piaci trendeket, új technológiákat is. A személyek (természetes és jogi személyek) közhiteles nyilvántartásai egészülnek ki olyan új elemekkel, amelyek az azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. A fejlesztés egyik eredményeként rendelkezhetünk majd...

Részletek

Márciusban az ügyintézők képzésével folytatódik a közlekedési eljárások egyszerűsítése

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv támogatásával 2013 tavaszáig végrehajtja a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Egyszerűsítési Programjában rögzített jogalkotási feladatait. A tárca javaslatai alapján legkésőbb az idei év végéig tizennyolc közlekedési hatósági, igazgatási eljárásban csökkennek az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terhei. Három energetikai tárgyú eljárás egyszerűsítése már a tavalyi évben megvalósult. A projekt márciusban az ügyintézők képzésével lép új szakaszba. A Kormány határozott szándéka Magyarország versenyképességének növelése, a lakosság közigazgatásba vetett bizalmának visszaállítása, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terhek mérséklése....

Részletek

Vélemény az EU-s fejlesztési források elosztásának rendszerének átalakításáról

„Úgy tűnik, hogy az új, 7 éves uniós költségvetési és fejlesztési ciklusban a kormányzat radikálisan át akarja alakítani az EU-s fejlesztési források elosztásának rendszerét. A korábbi, egységes szemléletű fejlesztési ügynökség helyett a minisztériumokra bízná a források szétosztását. A miniszterek tevékenységét egy kormánybizottság hangolná össze. A változtatások fő okaként az uniós források lehívásának és elosztásának kudarcait jelölte meg a kormányzat. Azonban a működtetés kudarca nem kellene, hogy a rendszer kudarcát is jelentse. Különösen, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), ha nem is tökéletesen,...

Részletek
Page 1 of 8 1 2 8