Skip to main content
közigazgatás: magyar

A feladatellátás finanszírozását „kőbe kell vésni”

Szerző: 2011. április 25.No Comments

„Az önkormányzatokról kidolgozandó sarkalatos törvényben ön szerint kell-e alapjaiban változtatni az önkormányzati rendszeren? Ha igen, akkor hol és hogyan?
Az új sarkalatos törvényben a feladatellátás finanszírozását „kőbe kell vésni”. Ennyi biztosan kellene ahhoz, hogy a jogszabályok legalább a lehetőséget megadják az önkormányzatok számára, hogy a forrást szerezzenek.

Túlfoglalkoztatottság van a közszférában? Lehet még megtakarítani pénzt jelentős létszámleépítésekkel? Egyáltalán: min lehet még takarékoskodni?
Tapasztalatom szerint nincs túlfoglalkoztatottság a közszférában. Az önkormányzatok sokszor a jogszabályban előírt személyi, végzettségi feltételeket sem tudják teljesíteni. Ebből következik, hogy ha lehet takarékoskodni valamin, hát nem ezen.

Nógrád megye költségvetésében a tervezett hiány 1,873 milliárd forint. Hogy tudják ezt kezelni? Mi lehet a közismert forráshiány megoldása állami szinten? Meg lehet végleg szabadulni az önhikitől?
Nógrád Megye Önkormányzata tervezett hiánya sajnálatos módon teljes mértékben a működtetés területét érinti. Ez pedig jelentős gondot okoz a mindennapi likviditás biztosításánál. A felmerülő kiadásokhoz szükséges finanszírozást csak a számlavezető pénzintézettel kötött, jelenleg 1,5 milliárd forintos keretben jóváhagyott folyószámla-hitel szerződésünk alapján tudjuk kezelni. Az egyre növekvő hiányunk miatt a keretet a napokban kétmilliárd forintra módosítottuk. Ez azonban nem lehet végleges megoldás. Az elmúlt években a megyei önkormányzattól elvont több száz millió forint nagyságrendű központi források, illetve a jelentősen lecsökkent illetékbevételek pótlására csak önerőből nem lát megoldást az önkormányzat. A folyó kiadások még elviselhető és kezelhető mérséklése érdekében lépéseket teszünk további intézményi átszervezésekre, a gazdasági feladatok centralizálására, de ezek eredménye mellett is elengedhetetlenül szükséges a központi segítség. ”

Forrás:
A feladatellátás finanszírozását „kőbe kell vésni”, ETK Önkormányzati Klub, 2011. április 22.