jogszakirodalom

Az átláthatóság minőségének megfogalmazása

Szerző: 2011. április 25.No Comments

Az átláthatóság újabb irodalma igen kiterjedt. Mivel nincs pontosan meghatározva, hogy mit értsünk ‘átláthatóság’ alatt (és mit nem), a kifejezés túlzásba vitt használata csökkenti annak elemzési értékét. A tanulmány ezzel az alapvető problémával foglalkozik. Az első rész az átláthatóság meghatározásához paramétereket határoz meg. A szó eredeti értelméből kiindulva két szükséges feltételt állapít meg:

  1. Láthatóság: annak a mértéke, hogy az információ mennyire teljes és könnyen fellelhető.
  2. Következtethetőség: annak mértéke, hogy az információ alapján mennyire lehet igazolható következtetéseket levonni.

A második részben felvázolják az átláthatóság minőségének keresleti és kínálati alapjait. Az információ iránti kereslet az átláthatóság első dimenziójára, a láthatóságra, hat. A következtethetőség főként az átláthatóság kínálati tényezőitől függ, vagyis az információt biztosító ösztönzőitől, valamint attól, hogy az információt milyen módon teszik elérhetővé. Optimális esetben az átláthatóság abban az értelemben látható és következtethető, hogy nyers (vagyis eredeti, nem feldolgozott/értelmezett), igazolt és egyszerűsített információt tartalmaz. Példák alapján, rávilágítva a nyílt adatok mozgalmának növekvő fontosságára, a tanulmány fogalmi keretet nyújt az átláthatóság minőségének értékeléséhez.

Forrás:
Conceptualizing the Quality of Transparency, Paper prepared for the 1st Global Conference on Transparency Rutgers University, Newark, May 17-20, 2011, Greg Michener és Katherine Bersch, 2011. április 19. (pdf)