Skip to main content
jogközigazgatási informatika

Országgyűlési Könyvtár: Digitalizált Törvényhozási Tudástár

Szerző: 2011. május 2.No Comments

„Mit takar a „Digitalizált Törvényhozási Tudástár” kifejezés, s mi vezette a Országgyűlési Könyvtárat arra, hogy belevágjon a projektbe?
A kifejezés részben egy projektet, részben pedig az annak eredményeképpen létrejövő digitális gyűjteményt, portált jelenti. A projekt, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus kormányzat operatív programjának támogatásával valósul meg.
2 millió oldalnyi könyvtári dokumentum digitalizálását, adatbázisba szervezését és portálon való szolgáltatását tűzte ki célul. Maga a DTT portál – a szerzői jog előírásainak figyelembe vételével, – ingyenes hozzáférést kínál majd mindazokhoz a jogforrásokhoz, országgyűlési dokumentumokhoz és szakirodalomhoz, melyek a jog, a politikatudomány és a legújabb kori történettudomány iránt érdeklődők számára nélkülözhetetlenek; s teszi ezt digitális formában.

Az egész folyamat hátterében az áll, hogy ma Magyarországon nem létezik korszerű és hozzáférhető elgondolás arról, hogy melyek azok az alapdokumentumok, amelyeket az egyes tudományterületeken első lépésben kellene digitalizálva hozzáférhetővé tenni. Mindenki nagyon félve vállalja csak a döntés meghozatalát arról, hogy – bármely okra hivatkozva is, de kimondja – ezt hozzáférhetővé kell tenni, azt pedig nem. Ha ebben a kérdésben a döntéshozókban több határozottság és vállalkozó szellem lenne, akkor – bár ez nyilván vitákat generálna és fog is generálni, – mégiscsak közelebb jutnánk ahhoz, hogy egy adott tudományterületen definitív módon meg tudjuk mondani, hogy mit is kellene feldolgozni. Ez az anyag, amit mi most a projekt keretében feldolgozunk, gyakorlatias válasz erre a problémára.”

Forrás:
Jogiforum.hu, 2011. április 22.