gazdaságközigazgatási informatikatávközlés

Digitális menetrend: az eredménytábla előrehaladást mutat

Szerző: 2011. június 2.No Comments

„Brüsszel, 2011. május 31. – Az Európai Bizottság közzétette azt az eredménytáblát, amely  megmutatja, hogy az EU és a tagállamok milyen teljesítményt értek el az európai digitális menetrendben elfogadott célok megvalósítása tekintetében a menetrend fennállásának első évében (lásd: IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200). A nyílt adatkezelésre vonatkozó stratégiájának megfelelően az Európai Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé tette az eredménytábla adatkészleteit és statisztikáit, így bárki elvégezheti a saját elemzéseit és levonhatja következtetéseit.

A digitális menetrend végrehajtásának első évében az előrehaladás általában jónak mondható, és különösen az volt az internethasználat tekintetében (az EU lakosságának 65%-a). Mindazonáltal az előrehaladás egyes területeken kiábrándító. Ilyen terület például a szupergyors szélessávú hálózatok kiépítése, ami a digitális menetrend egyik kiemelt célkitűzése. Ez annak ellenére így van, hogy tapasztalható némi előrehaladás a meglévő kábeles és rézvezetékes hálózatok fejlesztése terén.

A digitális menetrend 101 intézkedés (78 bizottsági intézkedés, amelyből 31 jogalkotási javaslat, és 23 tagállami intézkedés) mellett kötelezte el az EU-t, amelyek együttesen fognak lendületet adni a digitális technológiák használatának és az erre a területre irányuló beruházásoknak. Összességében a digitális menetrend intézkedései közül 11-et sikerült már megvalósítani. A 2010-ben esedékes intézkedések közül 6-ot későbbre kellett halasztani, a többi intézkedés megvalósítása többnyire a tervezettnek megfelelően halad.

A 13 fő teljesítménycélról (lásd: MEMO/10/200):
Jó előrehaladás tapasztalható a rendszeres internethasználók száma, az online vásárlás, az e-kormányzat és az alacsony energiafogyasztású világítás tekintetében.
A szélessávú internetkapcsolat elérhetősége és elterjedtsége tekintetében vegyes eredményekről beszélhetünk.
A határokon átnyúló e-kereskedelem, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) internetes jelenléte, a roaming-tarifák és a kutatási célú közkiadások terén az előrehaladás nem kielégítő.

Az eredménytáblából leszűrhető következtetések a digitális menetrenddel kapcsolatban június 16–17-én Brüsszelben tartandó találkozón (Digital Agenda Assembly) kerülnek megvitatásra.

Az eredménytábla alapján jó az előrehaladás az alábbi területeken:
Rendszeres internethasználók: az uniós lakosság 65%-ának megfelelő értéket gyorsan elérte a mutató (2015-ig 75% elérése a cél). A hátrányos helyzetű csoportok esetében (például az alacsony képzettségűek és az idősek) szintén bővült az internethasználók köre: 42%-ról 48%-ra. Ezzel elérhető közelségbe került a 2015-re kitűzött 60%-os cél. Az internetet nem használók aránya a népesség 30%-áról 26%-ra csökkent.
Internetes vásárlás: az EU állampolgárainak immár 40%-a vásárol az interneten, ide tartozik az összes internethasználó 57%-a. Az EU országai közül 8-ban a lakosságnak több mint fele vásárol az interneten.
E-kormányzat: az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat az állampolgárok 41% veszi igénybe, közülük minden második személy kitöltött űrlapokat küldött vissza online. Az e-kormányzati cselekvési terv (IP/10/1718) minden bizonnyal segíteni fog az e-kormányzati szolgáltatásokat használók arányát az állampolgárok 50%-ában és a vállalkozások 80%-ában meghatározó 2015-ös cél elérésében.
Az alacsony energiafogyasztású világítás támogatása: a a szilárdtest-világítás piaci részesedése 2010-ben 6,2%-ra nőtt (a 2009-es 1,7%-ról), ami jelentős előrelépés a világítás energiafelhasználásának 2020-ra megvalósítandó 20%-os csökkentése irányába.

Vegyes a kép az alábbi területeken:
A szélessávú internetkapcsolat elérhetősége és elterjedtsége: alapszintű szélessávú internetkapcsolat egyre több helyen, még egészen távoli vidékeken is elérhető. A nagy sebességű szélessávú internetkapcsolat kiépítése és elterjedése egyelőre viszont csupán néhány (többnyire városi) területre koncentrálódik. A Bizottság a tagállamokkal együtt dolgozik annak a stratégiának a végrehajtásán, ami révén 2013-ra minden európait alapszintű, 2020-ra pedig nagy gyors szélessávú internetkapcsolattal kell ellátni (IP/10/1142).

Nem kielégítő az előrehaladás az alábbi területeken:
Határokon átnyúló e-kereskedelem: alig, 8,1%-ról 8,8%-ra nőtt 2010-ben. A digitális menetrendben meghatározott cél szerint 2015-re az állampolgárok 20%-ának kellene határokon átnyúlóan vásárolnia az interneten. Az egységes digitális piac fejlődésének egyéb akadályozó tényezőivel együtt a Bizottság a rövidesen bemutatásra kerülő, az elektronikus kereskedelemről szóló közleményében kíván foglalkozni ezzel a problémával.
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) jelenléte az interneten: a kkv-k 26%-a vásárol elektronikusan. Ez növekvő arány, de a kkv-knak mindössze 13%-a értékesít az interneten, (ez 2 százalékpontos emelkedés az előző évhez képest).
Roaming-tarifák: a díjak 1,5 eurócenttel csökkentek 2010-ben, de még mindig több mint háromszor magasabbak, mint a belföldi hívások díjai. A digitális menetrendben megfogalmazott cél szerint a belföldi és az EU-n belüli roaminghívások díjai közötti különbséget 2015-re nulla közelébe kellene csökkenteni.
Közkiadásból finanszírozott kutatás-fejlesztési beruházások az IKT terén: a közkiadások összege nem haladta meg az előző évi 5,7 milliárd EUR bázisértéket. Évente 6%-os növelésre lesz szükség a 2020-ra kitűzött 11 millárd EUR eléréséhez, ami a kiadások megkétszerezésének felel meg.

Eléri a Bizottság a célját?
A digitális menetrend 101 intézkedésének végrehajtása összességében jól halad. Az intézkedések közel 10%-a megvalósult, 80%-uk folyamatban van, és a maradék 10% mutat lemaradást.”

Forrás:
Digitális menetrend: az eredménytábla előrehaladást mutat, IP/11/663, Európai Bizottság, 2011. május 31.
Háttérinformációk:
Az eredménytábla a 2010 májusa és 2011 májusa közötti időszakot fedi le. Az eredménytáblát a digitális menetrend egyes szempontjaival foglalkozó online jelentések, például az e-kormányzatról vagy bizalomról és a biztonságról szóló jelentések is kiegészítik. Az eredménytáblába beépültek az egységes európai elektronikus hírközlési piac fejlődéséről szóló éves jelentéshez felhasznált adatok és elemzések (IP/10/602).

További információk:
MEMO/11/361
Az eredménytábla weboldala.
Az egyes tagállamok jellemzői, a szélessávú hálózatra, az internethasználatra, az e-kormányzatra, továbbá a telekommunikációs ágazat szabályozásának irányaira vonatkozó részletekkel elérhető a digitális menetrenddel foglalkozó weboldalon.