közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Mindenki fontos! – A helyi közösségi önkormányzás esélyei, a közmenedzsment új irányai

Szerző: 2011. június 12.No Comments

„A „Mindenki fontos! – A helyi közösségi önkormányzás esélyei, a közmenedzsment új irányai” című könyv bemutatóján és az azt követő, a helyi közigazgatás-szervezésről szóló műhelykonferencián megjelent Szabolcs Attila polgármester, dr. Répás Judit, a Polgármesteri Hivatal vezetője, Haszonicsné dr. Ádám Mária, Budapest Főváros Kormányhivatalának főigazgatója és dr. Tózsa István, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszékének vezetője.

Dr Répás Judit röviden ismertette az önkormányzatnál folyó átfogó önkormányzati szervezet- és működésfejlesztési programot, majd bemutatta a könyv szerzőit, Gáspár Mátyást, Göndör Andrást és Tevanné dr. Südi Annamáriát.

Szabolcs Attila polgármester köszöntőjét követően, az előadások előtt, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó, azt az egyetemi oktatás és kutatás részévé, intézményi szintre emelő együttműködési megállapodást írt alá Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzata nevében Szabolcs Attila polgármester, és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszéke (BCE-KIK) nevében dr. Tózsa István tanszékvezető.

A megállapodás részben általánosabb témákat tartalmaz, mint például hogy mindkét fél kölcsönösen törekszik közös rendezvények szervezésére, szakmai kérdésekben a rendszeres információcserére, és egészen konkrét témákat is megfogalmaz. A BCE-KIK szakmai kiadványokkal segíti majd az önkormányzat tervezett közigazgatási szakkönyvtárának gazdagítását, a most bemutatott könyvet az egyetemen használhatják oktatói anyagként, az önkormányzat az egyetem hallgatói számára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít majd.

Az aláírást követően előadások következtek. Tevanné dr. Südi Annamária, a könyv társszerzője, a közelmúltig a Budafok-Tétény jegyzője „A professzionális szervezetfejlesztés jelentősége az önkormányzat számára” címmel, Gáspár Mátyás, a könyv társszerzője „A szervezetfejlesztési program lényege és jelentősége a hazai közigazgatás-szervezésben” címmel, Kissné Benedek Zsuzsanna, a Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda vezetője „A szervezetfejlesztés helyi gyakorlata és további lehetőségei” címmel tartott előadást.

A „Mindenki fontos! – A helyi közösségi önkormányzás esélyei, a közmenedzsment új irányai” című, több mint 500 oldalas szakkönyv s annak a szinte a teljes dokumentációs háttéranyagot összefoglaló CD melléklete a helyi önkormányzati menedzsmentfejlesztés, közigazgatás- és közszolgáltatás-szervezés legkülönbözőbb ismert és még kevésbé alkalmazott új irányait mutatja be. Magyarországon újdonságként jelenik meg az önkormányzati rendszerben néhány téma, amelyeknek a gyakorlati megvalósítás igényei szerinti kidolgozása különös érdeklődésre tarthat számot minden érdekelt – a nagyközönség, politikusok és szakemberek – számára egyaránt.”

Forrás:
Mindenki fontos! – A helyi közösségi önkormányzás esélyei, a közmenedzsment új irányai, Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata, 2011. június 3.
Korábbi cikkünk:
Könyvbemutató és műhelykonferencia az önkormányzás esélyeiről