Skip to main content
közigazgatás: magyar

Lezárás előtt a megyei önkormányzatok, kezdődik a megyei jogú városok ellenőrzése

Szerző: 2011. június 15.No Comments

„Mint arról korábban hírt adtunk, elindultak az önkormányzati ellenőrzések. Az Állami Számvevőszék az új stratégiájára épülő ellenőrzését – néhány kisebb önkormányzat mellett – a közigazgatás középszintje pénzügyi helyzetének áttekintésével kezdte.

A kockázatelemzés a megyék jelentős részénél a pénzügyi helyzet rosszabbodását mutatta. Mindezek alapján a tizenkilenc megyei önkormányzat egyidejű ellenőrzéséről döntött az ÁSZ elnöke (korábban a megyei önkormányzatok ellenőrzését négy év alatt végezte el a Számvevőszék). A megújulás célja, hogy átfogó és részletes képet kaphassunk az ellenőrzöttek pénzügyi helyzetéről.

A helyszíni ellenőrzés befejeztével az elkészült jelentés-tervezeteket az ÁSZ Elnöki Értekezlete három részben megtárgyalta. Valamennyi jelentésnek egységesen ki kell térnie az alábbi kérdésre:

– az állami és a helyi intézkedések kockázatára;
A helyi bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedések képesek voltak-e ellensúlyozni a központi forráscsökkentést?

– az intézmény átadások-átvételek kockázatára;
A megyei önkormányzat által törvényi kényszer folytán településektől átvett intézmények és az egyéb átszervezések milyen hatással voltak a megye gazdálkodására?

– a működés kockázatára;
Biztosítottak voltak-e a működés forrásai, be kellett-e vonni és milyen mértékben likviditási forrásokat, egyszeri bevételeket, valamint hosszú távú adósságot keletkeztető forrásokat?

– a beruházások kockázatára;
Rendelkezésre áll-e a beruházások fedezete, különösen az EU-s támogatásokkal megvalósulók esetén?

– a pénzgazdálkodás kockázatára;
Az önkormányzatok miképpen éltek a pénzpiaci lehetőségekkel, a felhalmozódott pénzintézeti és egyéb kötelezettségük teljesítésének belátható időn (három éven) belüli, továbbá hosszabb távon a forrásai garantáltak-e?

A fenti kockázatokat tükröző, azok mértékéhez illeszkedő javaslatokat is megfogalmazó jelentés-tervezeteket az Állami Számvevőszék megküldte az ellenőrzötteknek véleményezésre. A jelentések ezt követően nyilvánosságra kerülnek.

Eközben – szintén tervünknek megfelelően – megkezdtük a megyei jogú városok pénzügyi helyzetének ellenőrzését. A megyei ellenőrzések tapasztalatait is hasznosító program alapján az ellenőrzés ez esetben is egy időben indul minden helyszínen.

Az időközben lezáruló fővárosi önkormányzati ellenőrzés megállapításait is hasznosítva – az év második felében – a közigazgatás középszintjének pénzügyi helyzetéről átfogó értékelést adunk.”

Forrás:
Lezárás előtt a megyei önkormányzatok, kezdődik a megyei jogú városok ellenőrzése, Renkó Zsuzsanna-Dr. Varga Sándor, Állami Számvevőszék, 2011. június 14.