Skip to main content
közigazgatás: külföldön

Vegyes a kép az alapvető jogok védelme terén

Szerző: 2011. június 20.No Comments

„Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti azokat a közös értékeket, amelyek az európai polgárok számára alapvető jelentőségűek. Ezek közé tartozik az emberi méltóság tisztelete, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia, valamint a jogállamiság.
És mi a helyzet a gyakorlattal? Milyen előrelépést értünk el az elmúlt egy év során a tekintetben, hogy ezeknek az egyetemes értékeknek érvényt szerezzünk? Nos, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének most közzétett éves jelentése szerint vegyes a kép. A dokumentum, melyben az ügynökség évről évre áttekinti a chartában lefektetett elvek alkalmazását, a tavalyi év alapján azt állapítja meg, hogy az Európai Uniónak három fő területen kell számottevő javulást elérnie: a menedékkérőkkel szemben tanúsított bánásmód, a romák társadalmi befogadása, valamint a személyes adatok védelme terén.

Adatvédelem
Több uniós tagország is úgy véli, hogy az adatmegőrzésre vonatkozó uniós jogszabály sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogokat. A kérdéses jogszabály előírja a telefontársaságok és az internetes szolgáltatók számára, hogy adatokat gyűjtsenek ügyfeleik tevékenységéről. A jogszabály felülvizsgálata megkezdődött, és jelenleg is folyamatban van.

Jelentésében az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége arra is kitér, milyen előnyökkel jár az a részvételi demokráciát erősítő európai polgári kezdeményezés, melynek köszönhetően a polgárok jogszabályjavaslatok kidolgozását kérvényezhetik.”

Forrás:
Vegyes a kép az alapvető jogok védelme terén, Európai Bizottság, 2011. június 20.