Skip to main content

Találat: alapjogok

A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

„A népszuverenitás és a képviselet napjainkban különféle problémákat vet fel a modern demokrácia elméletében, az állampolgár, akit kormányoznak, egyre inkább kormányozni akar. A közigazgatási állam mind inkább szembesülni kénytelen az öntudatra ébredt állampolgárral, aki részt kíván venni az állam életében. A közigazgatási folyamatokban való részvétel joga az állampolgár frissen megszerzett – vagy újra felfedezett – jogosítványa a modern időkben. A technokrata állam – élén a közigazgatással – tehát az ezredfordulóra egyre inkább a demokratikus részvétel ostroma alá került. A közigazgatási jog helyét...

Részletek

Interjú Dr. Jóri Andrással

„Az új Alkotmány előkészítése során véleményt küldött az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak, amelyben egy alternatív koncepcióként vázolta az információs biztos intézményét. Mi lett volna (sajnos így feltételes módban) ennek az intézménynek a lényege és miért lenne jelentős a bevezetése? A lényeg az volt, hogy végezzük el a két fontos változtatást: kapjon a biztos bírságolási jogkört, és válasszuk le az ombudsman-intézményről. (Fontos kiemelni: az adatvédelmi biztos kezdettől nem ombudsman-intézmény. Ugyanis nem minden parlamenti biztos ombudsman: az ombudsmannak például soha nincsenek hatósági hatáskörei, ám ez...

Részletek

Vegyes a kép az alapvető jogok védelme terén

„Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti azokat a közös értékeket, amelyek az európai polgárok számára alapvető jelentőségűek. Ezek közé tartozik az emberi méltóság tisztelete, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia, valamint a jogállamiság. És mi a helyzet a gyakorlattal? Milyen előrelépést értünk el az elmúlt egy év során a tekintetben, hogy ezeknek az egyetemes értékeknek érvényt szerezzünk? Nos, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének most közzétett éves jelentése szerint vegyes a kép. A dokumentum, melyben az ügynökség évről évre áttekinti a chartában lefektetett...

Részletek