Skip to main content
gazdaságinformatika

Nem nagyon téma az üzletfolytonosság

Szerző: 2011. június 27.No Comments

„Magyarországon a szervezeteknek csupán harmada rendelkezik működőképes üzletfolytonosság-menedzsment (bcm) keretrendszerrel és tervekkel, amelyek célja az olyan incidensek hatékony kezelése, mint például egy távközlési hiba, áramszünet vagy az informatikai rendszer leállása.
A KPMG legújabb, 83 szervezetet érintő felmérésében résztvevő szervezek válaszai alapján Magyarországon még az erősen szabályozott pénzügyi szektorban is meglepően alacsony, 53 százalék azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek kész és működő bcm-keretrendszerrel rendelkeznek. Őket követi az it-szektor 39 százalékkal, míg a termelő és kereskedelmi vállalatok, illetve az állami szervezetek még ennél is kisebb arányban tudnának jól működő üzletfolytonossági tervre támaszkodni egy-egy üzemzavar esetén.

A gyakorlatban ugyanakkor megmutatkozik, hogy a működőképesnek és hatékonynak hitt tervek sem mindig a megfelelő alapokra építenek. A felmérésből is kiderült, hogy még mindig sok olyan cég van, amely nem készítette el bcm-programjához az annak alapjául szolgáló üzletihatás-elemzést, vagyis nem azonosította azokat a kritikus eseményeket, folyamatokat, amelyek bekövetkezése, illetve nem megfelelő működése elfogadhatatlan mértékű károkat okozna.
A válaszadók 77 százalékának az erőforrás-visszaállításra vonatkozó tervei kizárólag az it-erőforrásokra terjednek ki, továbbá a működő bcm-mel rendelkezők fele nem dolgozott ki kríziskezelési szabályokat, és a kríziskommunikációs elvek sincsenek lefektetve a legtöbb vállalatnál. Kevesen vesznek igénybe szoftveres támogatást a bcm-program kidolgozásában és naprakészen tartásában.

Pozitívan értékelhető a felmérés azon eredménye, hogy a bcm-mel rendelkező szervezetek többsége legalább 1-3 évente frissíti üzletihatás-elemzését, harmaduk ráadásul minden alkalommal, amikor lényeges változás következik be a működési környezetben. A bcm leggyakrabban tesztelt komponensei az erőforrások visszaállítására szolgáló tervek, és az alternatív helyszínről történő munkavégzés. A vállalatok többsége évente teszteli akcióterveit.”

Forrás:
Nem nagyon téma az üzletfolytonosság, Mártonffy Attila, IT Business, 2011. június 25.