Találat: üzletfolytonosság-kezelés

Nem nagyon téma az üzletfolytonosság

„Magyarországon a szervezeteknek csupán harmada rendelkezik működőképes üzletfolytonosság-menedzsment (bcm) keretrendszerrel és tervekkel, amelyek célja az olyan incidensek hatékony kezelése, mint például egy távközlési hiba, áramszünet vagy az informatikai rendszer leállása. A KPMG legújabb, 83 szervezetet érintő felmérésében résztvevő szervezek válaszai alapján Magyarországon még az erősen szabályozott pénzügyi szektorban is meglepően alacsony, 53 százalék azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyek kész és működő bcm-keretrendszerrel rendelkeznek. Őket követi az it-szektor 39 százalékkal, míg a termelő és kereskedelmi vállalatok, illetve az állami szervezetek még ennél...

Részletek

4,5 milliós veszteség óránként: nem biztonságos a hazai nagyvállalatok IT-rendszere

„A Symantec magyarországi nagyvállalatok között végzett felmérése rámutatott, hogy a cégek több mint fele nem rendelkezik katasztrófa-elhárítási tervvel. A Symantec magyarországi képviselete felkérésére készített felmérésben 200 haza nagyvállalat IT vezetőjét kérdezték arról, hogy mennyire felkészültek egy esetleges IT katasztrófa esetére. A felmérés kimutatta, hogy a magyar nagyvállalatok többsége egyetért abban, hogy egy leállás komoly következményekkel járhat, mégis a megkérdezettek több mint fele nem rendelkezik katasztrófa-elhárítási tervvel (56 százalék). A vállalatok egy katasztrófa esetén leginkább a profit csökkenésétől, illetve az adatvesztéstől tartanak, továbbá...

Részletek