Skip to main content
közigazgatási informatika

Új kártyarendszer születik

Szerző: 2011. július 14.No Comments

„A közelmúltban jelentették be, hogy széles körű kormányzati egyeztetés eredményeként elfogadták a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) koncepcióját. Az ebből a célból felállított bizottság munkájában és a koncepció kidolgozásában részt vett az összes tárca és a kártyarendszerrel kapcsolatban érintett szervezet: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, az Oktatási Hivatal, valamint a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH).

Az intelligenskártya-projektek azonban csak két év múlva indulhatnak be, ugyanis az illetékesek az egységes kártyarendszer működésének, kidolgozásának és a bevezetéséhez szükséges intézkedések meghozatalának határidejét 2012. december 31-ében jelölték meg.

A jelenlegi kártyás rendszerek tehát egy aktuális problémára nyújtanak többnyire részleges megoldást. Zártak, nem tekintik feladatuknak a nyitottságot más területek felé, így a kártyás infrastruktúrák sokszor egymással párhuzamosan, hasonló funkcionalitással jöttek létre. A továbblépést a technikailag és szabályzásában is egységes, nyílt platformú, többfunkciós kártyarendszer kialakítása és stabil működtetése jelenti.
A most bejelentett kártyarendszer kidolgozásának kormányzati célja, hogy a jövőben egységesítsék az állam által kibocsátott okmányokat és belépőket, így a polgárok a jelenleginél kevesebb igazolvánnyal, kártyával rendelkezzenek, és egy-egy kártyával több helyen is azonosíthassák magukat. Az érintett okmányok között van például a személyazonosító igazolvány, a jogosítvány, a diákigazolvány, a taj-kártya, továbbá az állami intézmények belépői. (Az útlevelet nem érinti az egységesítés.)

Az új koncepció rögzíti a NEK modelljének elvi alapjait, megfogalmazza a technikai és a szervezeti kereteket, valamint a folyamatok és a működés feltételeinek teljes körű szabályrendszerét. A modell nyílt, így lehetővé teszi a fokozatos fejlesztést. Nem határozza meg a gyártót vagy a kártyatípust, csupán az egységes platformot.
A koncepció nem korlátozza a rendszeren belül megvalósítható funkcionalitásokat (azonosítás, szolgáltatás igénybevétele), azonban ezek koordinálását, szabályozását, nyilvántartását állami feladatként kezeli.

A koncepció: kettős elv
Kettős elv érvényesül a koncepcióban, amely szerint a gazdasági szereplők a szabályrendszer betartásával, az állami központi felügyelet, koordináció és nyilvántartás elfogadásával, valamint a megfelelő engedéllyel önkéntesen csatlakozhatnak a rendszerhez, ugyanakkor a közigazgatás és az állami szektor szereplői által kibocsátott kártyák tekintetében kötelező a csatlakozás.
A rendszer alapja a központi nyilvántartás, a kártyamenedzsment központ. Ez tartalmazza az állampolgárok közhiteles azonosító és kártyaadatait. Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogosultságok kezelése továbbra is a szakrendszerekben történik a kártyarendszerhez csatlakozott szervezetek saját kezelésében.”

Forrás:
Új kártyarendszer születik, Mártonffy Attila, IT Business, 2011. július 13.