távközlés

Az információs társadalom állapota 2011-ben, I. rész

Szerző: 2011. szeptember 19.No Comments

A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) most megjelent jelentése szerint világszerte folytatódik az infokommunikációs technológia térnyerése. A folyamatot a távközlési szolgáltatások (telefon, széles sávú Internet) árának folyamatos csökkenése serkenti. Az újonnan nyilvánosságra hozott adatok szerint Korea vezeti az infokommunikációs fejlettségi rangsort. Svédország, Izland, Dánia és Finnország következik Korea után.

A jelentés az infokommunikációs fejlettség mérésre kialakított IKT Fejlettségi Index (ICT Development Index – IDI) használatával készült. Az index 11 mutatója egyetlen összesített mérőszámban egyesíti az IKT-hozzáférés szintjét, az infokommunikációs eszközök használatát és a kapcsolódó készségeket, továbbá olyan jellemzőket, mint a mobil előfizetések száma, a számítógéppel rendelkező háztartások száma, a vezetékes és vezeték nélküli internet-előfizetések, és az alapvető műveltségi adatok (írástudás). Ebben az évben fordult elő először, hogy az „IKT-használat” alindex gyorsabban nőtt, mint az „IKT-hozzáférés” alindex, ami azt a tényt tükrözi, hogy számos ország fejlettségi szintje a hozzáférés tekintetében elérte a lehetséges határokat, a további fejlődés a használat területén várható. Összevetve a 2008-as és 2010-es értékeket az derül ki, hogy a lista élén álló országok zöme Európából és Ázsia csendes-óceáni térségéből kerül ki. Térségükön belül kiemelkedik az Egyesült Emirátusok és Oroszország vezető szerepe. Dél-Amerikában Uruguay vezeti a rangsort. Szaúd-Arábia, Marokkó, Vietnam, Oroszország a legdinamikusabban fejlődő országok közé tartoztak a 2008 és 2010 közötti időszakban. Az ITU vezetője szerint a „mobil csoda” a legszegényebb országokban is a szegények számára elérhetővé teszi az infokommunikációs szolgáltatásokat. Ez tükröződik abban is, hogy minden országban javultak a mért mutatók. A feladat az, hogy a mobil eszközök elterjedésében és használatában elért sikert most megismételjék a széles sávú összeköttetés területén. A jelentés adatai alapján bár az infokommunikációs fejlettség és a jövedelmi szintek szoros kapcsolatban vannak, de a megfelelően kialakított közpolitika az adott jövedelmi viszonyokhoz tartozó átlagos infokommunikációs fejlettségnél magasabb szintek elérését is lehetővé teszi. Így történt ez például Ausztráliában, Japánban, Új- Zélandon és Koreában is.

A mobil kommunikáció terjedése a fejlődő országokban továbbra is élénk, tavaly az előfizetések száma 20 százalékkal nőtt, és nincs jele a lassulásnak. Ugyanakkor a fejlett országokban a mobil telefonok elterjedése elérte a telítettség szintjét. 2010 végére ez az érték több mint 100 százalék volt (70 százalék a fejlődő országokban). Több mint öt milliárd előfizetéssel számolhatunk, ami azt jelenti, hogy a mobil telefonok ma már mindenütt jelenlévőek.

Forrás:
Measuring the Information Society 2011, International Telecommunication Union, 2011. szeptember (pdf)
A távközlési költségek összehasonlító adatait nem tartalmazza, az csak a nyomtatott változatban található meg. Megrendelés: itt