Skip to main content
törvények, határozatok

Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Szerző: 2011. szeptember 25.No Comments

A rendelet a 2012-es felmérés témaköreit, ezek jellemzőit határozza meg.

I. MELLÉKLET
1. MODUL: A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
1. TÉMAKÖRÖK ÉS MUTATÓIK
a) A 2012-es tárgyévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet I. mellékletében található listáról kiválasztott témakörök a következők:
— IKT-rendszerek és használatuk a vállalkozásokban,
— IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti igény,
— az internet és más elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban,
— az IKT használata a vállalkozásokban abból a célból, hogy kormányzati és közigazgatási szervekkel informá­ciókat és szolgáltatásokat cseréljenek (e-kormányzat),
— az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan, bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat),
— e-üzleti folyamatok és szervezési szempontok,
— e-kereskedelem,
— IKT-beruházások és -ráfordítások.
b) A vállalkozások következő mutatóit kell gyűjteni:

Az IKT használata a vállalkozásokban abból a célból, hogy kormányzati és közigazgatási szervekkel információkat és szolgáltatásokat cseréljenek (e-kormányzat)
Internet-hozzáféréssel rendelkező vállalkozások esetében gyűjtendő mutatók:
— internethasználat hatóság weboldaláról vagy honlapjáról való információszerzésre az előző naptári évben,
— internethasználat űrlap beszerzésére hatóság weboldaláról vagy honlapjáról az előző naptári évben,
— internethasználat kitöltött űrlap hatóságnak történő elektronikus visszaküldésére az előző naptári évben,
— internethasználat a hozzáadottérték-adó (héa) bevallásának papírmunka nélküli, teljesen elektronikus kezelésére az előző naptári évben,
— internethasználat a társadalombiztosítási járulék bevallásának papírmunka nélküli, teljesen elektronikus kezelé­sére az előző naptári évben,
— internethasználat ajánlattételi dokumentációhoz és kiegészítő iratokhoz való hozzáférésre nyilvános elektronikus közbeszerzési rendszerben az előző naptári évben,
— internethasználat áru vagy szolgáltatás kínálására nyilvános nemzeti elektronikus közbeszerzési rendszerben az előző naptári évben,
— internethasználat áru vagy szolgáltatás kínálására más uniós tagállam nyilvános elektronikus közbeszerzési rendszerében az előző naptári évben.

I. MELLÉKLET
2. MODUL: MAGÁNSZEMÉLYEK, HÁZTARTÁSOK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
1. TÉMAKÖRÖK ÉS MUTATÓIK
a) A 2012-es tárgyévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet II. mellékletében található listáról kiválasztott téma­ körök a következők:
— a magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által és/vagy a háztartásokban,
— az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata magánszemélyek által és/vagy háztartásokban különböző célokra,
— IKT-szakértelem és -ismeretek,
— az IKT és az internet használatának akadályai,
— az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások cseréje céljából, kormányzati és közigaz­gatási szervekkel (e-kormányzat),
— az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat).
b) A következő mutatókat kell gyűjteni:

Az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások kormányzati és közigazgatási szervekkel történő cseréje céljából (e-kormányzat)
Az internetet az elmúlt tizenkét hónapban használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság honlapjáról való információszerzésre,
— magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság honlapjáról hivatalos űrlap letöltésére,
— magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére.

Az internetet az elmúlt tizenkét hónapban magáncélra, de nem kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:
— ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére az interneten keresztül: nem volt szüksége űrlapküldésre.

Az internetet az elmúlt tizenkét hónapban magáncélra, de nem kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére használó olyan magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók, akik nem adták meg indokként, hogy nem volt szükségük hivatalos űrlap benyújtására:
— ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére az interneten keresztül: ilyen szolgáltatást kínáló weboldal nem állt rendelkezésre,
— ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére az interneten keresztül: a weboldal technikai hibája az űrlap kitöltése vagy küldése során,
— ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére az interneten keresztül: készségek vagy ismeretek hiánya (pl. nem tudta, hogyan kell használni a weboldalt, vagy a weboldal használata túl bonyolult volt),
— ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére az interneten keresztül: személyes adatok védelmével vagy biztonságával kapcsolatos aggodalmak,
— ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap hatósághoz való elküldésére az interneten keresztül: a fentiek közül egyik sem, egyéb…”

Forrás:
A Bizottság 937/2011/EU rendelete (2011. szeptember 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg), Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2011.szeptember 22. (pdf)