Találat: IKT

Elfogadták a legnagyobb magyar és EU-s operatív programot

„Az Európai Bizottság pénteken a magyarországi kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének fokozására irányuló beruházási programot fogadott el, amely a kkv-k kutatási, innovációs és munkahely-teremtési képességének javítását célozza. A most jóváhagyott, közel 9 milliárd euró összeget mozgósító terv az EU legnagyobb önálló gazdaságfejlesztési beruházási programja a 2014 és 2020 közötti ciklusban. A magyarországi kkv-k versenyképességének javítását célzó beruházási programot fogadott el pénteken az Európai Bizottság. A nemzeti társfinanszírozással együtt közel 9 milliárd eurós keret a kis- és középvállalkozások kutatási, innovációs és munkahely-teremtési képességének...

Részletek

A digitális piac mint a növekedés motorja

„...2. A növekedés fellendítése a digitális technológia segít­ségével 2.1 A hasznos infrastruktúrákat mihamarabb ki kell terjesz­teni Európa egész területére, a tengerentúli országokat és terü­leteket is ideértve (3). A szolgáltatóknak valamennyi térségben, még az elszigetelt övezetekben is biztosítaniuk kell az egye­temes hozzáférést. Az EGSZB megítélése szerint a digitális egységes piacba vetett bizalom megerősítéséről szóló COM(2011) 942. számú közlemény feltehetően nem lesz elegendő. 2.2 Alapvető feltétel a társadalom valamennyi tagjának hozzáférése a hardverekhez és szoftverekhez, (4) valamint az ezek használatára irányuló képzés. A népesség...

Részletek

Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

A rendelet a 2012-es felmérés témaköreit, ezek jellemzőit határozza meg. „I. MELLÉKLET 1. MODUL: A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 1. TÉMAKÖRÖK ÉS MUTATÓIK a) A 2012-es tárgyévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet I. mellékletében található listáról kiválasztott témakörök a következők: — IKT-rendszerek és használatuk a vállalkozásokban, — IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti igény, — az internet és más elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban, — az IKT használata a vállalkozásokban abból a célból, hogy kormányzati és közigazgatási szervekkel informá­ciókat és szolgáltatásokat...

Részletek