Skip to main content
jogtörvények, határozatok

KIM rendelet a céginformációval kapcsolatos rendelkezések módosításáról

Szerző: 2011. október 2.No Comments

„…3.§ A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a céginformációs szolgálathoz. A nyomtatvány a céginformációs szolgálat honlapján, illetve papír alapú formában a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V., Báthory u. 12.) áll rendelkezésre. A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a kormányzati portál útján is benyújtható.”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2011. (IX. 29.) KIM rendelete a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet és a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosításáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 111. szám, 2011. szeptember 29., 28786. oldal (pdf)