Találat: cégnyilvántartás

1542/2022. (XI. 15.) Korm. határozat az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához kapcsolódó informatikai fejlesztési igényekhez szükséges forrás biztosításáról

„A Kormány 1. egyetért a) a cégnyilvántartás adatainak a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon (a továbbiakban: KKSZB) keresztül, az arra jogosultak részére történő ingyenes és automatikus átadását célzó szolgáltatásvásárlással, b) a bűnügyi nyilvántartásból az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához való adatátadást célzó fejlesztéssel; 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a) – az igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti a cégnyilvántartás KKSZB-n keresztül elérhetővé tételének díjaként szükséges évi 330 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló...

Részletek

2021. évi XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

„E törvény célja, hogy az Európai Unió szabályozásával, valamint a jogi személy létrehozásának és működésének szabadságára vonatkozó polgári jogi rendelkezésekkel összhangban, korszerű jogi keretek megteremtésével, az elektronikus ügyintézés és az informatikai fejlődés adta lehetőségek széles körű kihasználásával állapítsa meg a jogi személyek nyilvántartásának, nyilvánosságának és a bírósági nyilvántartási eljárásnak a szabályait. Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:...” Forrás: Magyar Közlöny; 2021. évi 120. szám; 2021. június 25.; 5302-5355. o. (PDF)

Részletek

Egyszerűbb lesz a cégalapítás, papíralapú ügyintézésre már csak kivételes esetben kerül majd sor

„Egyszerűsödik a jogi személyek bejegyzése és nyilvántartása egy most elfogadott törvény szerint. Automatikus döntéshozatal esetében pár perc alatt kész lesz a cégbejegyzés. Az új szabályozás egységes nyilvántartást hoz létre, így nemcsak praktikusabb lesz a rendszer, de a fenntartása is olcsóbb lesz - mondta a növekedés.hu-nak Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára. Változik a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény a Parlament döntése nyomán. Egységes lesz a cégek és civil szervezetek nyilvántartása, egyszerűsödik és gyorsul a cégbejegyzés. Miért van szükség a módosításra? A...

Részletek

Írásbeliség a járványügyi veszélyhelyzet idején, 3. rész

„...5. A cégszerű aláírás elektronikus aláírással és más módszerekkel és az írásbeliség Az előző problémakörrel függ össze az, hogy cégnyilvántartásban szereplő jogalanyok esetén vajon a 2006. évi V. törvény („Ctv.”) 9. § (4) bekezdését és a 25. § (1) bekezdés r) pontját úgy kell-e érteni, hogy cégszerű aláírást csak az eIDAS szerinti elektronikus aláírással lehet megvalósítani, mégpedig akkor, ha előzetesen bejegyezték a képviselő elektronikus aláírási tanúsítványát a cégjegyzékbe. Ez a problémakör összefügg azzal, hogy mit jelent a cégszerű aláírás, és az mennyiben...

Részletek

Az igazságügyi miniszter 22/2016. (XI. 15.) IM rendelete a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Forrás: Az igazságügyi miniszter 22/2016. (XI. 15.) IM rendelete a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 176. szám; 2016. november 15.; 76569-76570. oldalak (pdf)

Részletek

A közigazgatási bíráskodás zárókő, nélküle a jogállam nem teljes

„A közigazgatási bíráskodás szükségességét hangsúlyozta Trócsányi László igazságügyi miniszter a tárcája és a Magyar Jogász Egylet közreműködésével megrendezett, A perrendtartások megújítása című konferencián 2015. június 5-én, pénteken Budapesten. A miniszter úgy fogalmazott: a közigazgatási bíráskodás zárókő, nélküle a jogállam nem teljes, a jogállamiság sine qua nonja, nélkülözhetetlen feltétele. Trócsányi László szerint egy egységet alkotó perrendet kell alkotni, amely a jövő év elejére el tud készülni. Úgy vélte, szükséges egy közigazgatási felső bíróság létrehozása, amely a Kúria alatt táblabírósági rangsorban működne. A miniszter...

Részletek

KIM rendelet a céginformációval kapcsolatos rendelkezések módosításáról

„...3.§ A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(1) A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a céginformációs szolgálathoz. A nyomtatvány a céginformációs szolgálat honlapján, illetve papír alapú formában a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V., Báthory u. 12.) áll rendelkezésre. A céginformáció iránti kérelem elektronikus úton a kormányzati portál útján is benyújtható.” Forrás: A közigazgatási és...

Részletek

Vetési Iván: „Bővül a KEK KH szerepköre”

„„Nagyon sok a szigetszerű rendszer, nemcsak a nyilvántartások esetében, hanem a közigazgatási folyamatok területén is” – nyilatkozta az infoter.eu-nak a kormányzati informatika még folyó konszolidációjának eddigi tapasztalatairól Vetési Iván, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, a KEK KH-nak az elnöke. A Mester Sándornak (infoter.eu) adott interjújában az elnök szólt a nemzeti egységes kártyarendszer előkészítéséről és az alkotmánnyal kapcsolatosan beérkezett kérdőívek feldolgozásáról is. „Az infrastruktúra alapjai nagyrészt kiépültek, jól vagy rosszul, ezt nem tisztem értékelni, viszont alkalmazások, szolgáltatások nincsenek” – mondta a...

Részletek