Skip to main content
közigazgatási informatika

Központosítják és korszerűsítik a kormány informatikai rendszerét

Szerző: 2011. november 17.november 21st, 2011No Comments

„Korszerű információs és kommunikációs technológiát vezetnek be a központi közigazgatásban 2013. augusztus 31-ig. A technológiai újítások és informatikai rendszer átalakítások fő célja az állam átláthatóbb, biztonságosabb, olcsóbb és hatékonyabb működésének biztosítása. A „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kialakítása” nevű, az Európai Unió által támogatott projektet a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. valósítja meg – jelentette be a társaság mai sajtóeseményén Száray Loránt vezérigazgató.

Az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott nemzeti infokommunikációs fejlesztési stratégia sarkalatos célkitűzése a korszerű információs és kommunikációs technológia felhasználása az állam hatékonyabb működésének biztosítása érdekében. A Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kialakítása (KKIR) projekt elsődleges célja, hogy központosított szolgáltatások váltsák ki az egyes intézményekben működő informatikai megoldásokat. Ezt a jelenleg különálló minisztériumi informatikai rendszerek konszolidálásával, valamint az elavult eszközpark korszerűsítésével érik el. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évi akciótervét módosító 1314/2010. (XII.27.) Korm. határozat kiemelt projektként nevesítette a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kialakítása projektet, és megvalósításával a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t bízta meg…

A megvalósítási szakaszban futó projekt eredményeként 3000 új, korszerű munkaállomást alakítanak ki a központi közigazgatásban dolgozók számára, valamint 2000 fő vehet részt informatikai képzésen. A bevezetett csoportmunka alkalmazások lehetővé teszik a távmunkát, javítják a dolgozók munkahelyi körülményeit és több mint tíz százalékkal csökkentik papírfelhasználást. A rendszerintegráció és az információs technológiai újítások hatására egy magasabb kormányzati informatikai biztonsági szint valósul meg, valamint csökkennek az üzemeltetési költségek. A száz százalékban Európai Unió finanszírozta projekt összköltségvetése 2 milliárd forint. A kormányzati informatikai és telekommunikációs rendszer teljes körű megújítása 2013 augusztusára fejeződik be.

Mi a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer fő célja, milyen eredményekre számíthatnak a közszféra dolgozói?
A Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer elnevezésű projekt elsődleges célja, hogy központosított szolgáltatások váltsák ki az egyes intézményekben működő, nem kifejezetten fejlesztések és a felesleges működési kiadások. Ezáltal az alap és emelt szintű infrastrukturális, hálózati adatátviteli jellegű szolgáltatások előnyeit a közigazgatásban dolgozók jobban kihasználhassák. Ezt a NISZ Zrt. a jelenleg különálló minisztériumi infrastruktúrákban üzemelő informatikai rendszerek és a heterogén alkalmazások konszolidálása, valamint az elavult eszközpark korszerűsítése révén kívánja elérni. Szintén fontos cél, hogy a konszolidált, biztonságos és olcsóbb működésre irányuló fejlesztésekkel párhuzamosan beszerzésre kerüljön közel 3000 új, korszerű munkaállomás is, ami hozzájárul a közigazgatás adminisztrációs folyamatainak hatékonyabbá válásához, valamint a közszférában dolgozók munkakörülményeinek javulásához. A projekt eredményeként a NISZ Zrt. egységes kormányzati infokommunikációs alkalmazásokat vezet be, ezáltal magasabb kormányzati informatikai biztonsági szint valósul meg, és csökkennek az üzemeltetési költségek.

Mikor indult el és várhatóan mikorra fejeződik be a projekt?
A projekt 2011. július 1-én belső erőforrásokból indult el, a támogatás megítélése előtt, a NISZ Zrt. saját felelősségére. Július 1. és október 7. között megtörtént a koncepcionális tervezés, majd október 7-én aláírták a Támogatási Szerződést. A munka 2013. augusztus 31-én fejeződik be. Jelenleg a megvalósítási szakaszában vagyunk.

Készült- e felmérés azzal kapcsolatban, hogy a közszférában dolgozók mennyire elégedettek a munkájukat jelenleg segítő infokommunikációs eszközökkel és a szolgáltatás színvonalával?
A NISZ Zrt. jogelődje, 2011 júliusában, saját erőforrásból lebonyolított egy online kutatást, melynek fókuszában a társaság által kiszolgált hat minisztériumban rendelkezésére álló hardverek, szoftverek és alkalmazások, továbbá a NISZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó felhasználói elégedettség vizsgálata állt. A technológiai alkalmazások szondázása mellett, a kutatásban kiemelt jelentőséggel bírt annak feltárása, hogy az érintett minisztériumok munkatársainak milyen elvárásai vannak a projekt által megvalósítandó fejlesztések vonatkozásában. Az intézményeknek kiküldött kérdőív húsz zárt és egy nyitott kérdést tartalmazott, továbbá rögzítésre került, hogy a válaszadók melyik minisztériumban, s azon belül melyik épületben dolgoznak. Az eredményekből az derült ki, hogy az érintett intézmények dolgozóinak 44,3%-a volt elégedett a vizsgálat tárgyát képező eszközök, alkalmazások, szoftverek és IT szolgáltatások minőségével, azaz nagyobb részük kifejezésre juttatta, hogy modernebb, gyorsabb és hatékonyabb alkalmazásokra lenne szüksége munkavégzéséhez.

Mit értünk a közigazgatás infokommunikációs infrastruktúrája alatt, azaz mi áll a KKIR projekt fókuszában?
A közigazgatás infokommunikációs infrastruktúráját a következők alkotják: Eszközpark – szerver, háttértár, hálózati eszközök, szoftverek (alkalmazások és „dobozos”), Munkaállomások – asztali számítógép és laptop, Informatikai és telefonhálózat, Szerverszobák.

Mitől és hogyan lesz hatékonyabb a közigazgatás működése a projekt sikeres lezárását követően?
A projekt sikerét a következő indikátorok mutatják: Gyorsabb, hatékonyabb kommunikáció a közigazgatási szervezeteken belül és az egyes intézmények között Csoportmunka támogatás az intézményeken belül és az egyes minisztériumok között, Korszerű, európai színvonalú, az ország versenyképességét elősegítő technológiai eszközök, és szoftverek üzembeállítása, Alacsonyabb energiafogyasztás, környezettudatos üzemeltetés, A szolgáltató intézmény (NISZ Zrt.) alacsonyabb működési, üzemeltetési költségei.

Mennyi a projekt összes költségvetése?
Ebből az összegből közel 800 millió forintot fordítanak eszközök és 200 milliót immateriális javak beszerzésére. A mérnöki, szakértői díjak közel 700 millió forintot tesznek majd ki.
Projekt előkészítés 1%
Projektmenedzsment 6%
Infrastruktúra-fejlesztés 25%
Csoportmunka támogatás 5%
Szoftvergazdálkodás 2%
Intézményi integráció 19%
IT biztonság 5%
IT folyamatok, szabályozás 1%
Képzés 1%
Támogató tevékenységek 4%

A projekt hat minisztériumot és a Miniszterelnökséget érinti.. A kiszolgált minisztériumok a következők: Belügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség. Hány közigazgatási dolgozó munkájára lesz ez hatással? A projekt közvetlenül az érintett intézményekben dolgozó, jelenleg közel 6000 munkavállaló munkakörülményeinek javulását eredményezi. Számukra új informatikai megoldások, új munkaeszközök kerülnek bevezetésre. Közvetve a velük kapcsolatban álló közigazgatási dolgozókra és az intézmények szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyekre és vállalkozókra is kedvező hatást fog gyakorolni a korszerűsítés. Mennyit spórol egy eredményes projekttel az állam? A projekt a közszférában dolgozók munkakörülményeit és hatékonyságát javítja, a kiírásban 20 % költségmegtakarítás a cél, ezt az eredményt valósítja meg a projekt.

Pontosan miben nyilvánul meg a projekt lezárása után az üzemeltetés területén tervezett szolgáltatási minőség javulása?
A projekt eredményeként a NISZ szolgáltatása egyszerűbbé válik, 13 szerverterem kerül összevonásra. Ez egyszerűsíti az üzemeltetést és csökkenti a költségeket.

Hogyan lesznek biztonságosabbak a szolgáltatások? Mit jelent ez pontosan?
Tekintettel a központi közigazgatás által kezelt információk esetenként bizalmas, illetve kiemelten bizalmas jellegére, az informatikai biztonság kezelésének kérdésköre kiemelt terület. A projekt részét képezi a központi architektúra-környezet biztonsági megfelelőségének a meglévő szabályzatok felülvizsgálata és az IT-biztonsági elvekkel összhangban lévő, további informatikai biztonsági szabályzatok megalkotása, bevezetése.”

Forrás:
Központosítják és korszerűsítik a kormány informatikai rendszerét, Obsever.hu, 2011. november 16.