Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

Tállai András, önkormányzati államtitkár expozéja

Szerző: 2011. november 21.No Comments

„Mint mondta, a kormány célja egy modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzatiság kiépítése, amely érvényre juttatja a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogát, ugyanakkor szigorúbb kereteket ad az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzatok jelenlegi helyzetét értékelve azt mondta: az elmúlt 21 év nagyfokú önkormányzati önállóságának ellenére folyamatosan szűkült a finanszírozás, az önkormányzatok egyre nehezebben tudták teljesíteni a számukra meghatározott közszolgáltatásokat.

Az államtitkár közölte: az eddig kötelező önkormányzati feladatként megjelenő alapfokú oktatást a jövőben főszabály szerint az állam látja majd el, az egészségügyben pedig az alapellátással kapcsolatos feladatok maradnak az önkormányzatoknál, a járó-és fekvőbeteg-ellátás viszont állami feladat lesz.

Mint mondta, a törvényjavaslat alapján a megyei önkormányzatok egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményfenntartói feladatai 2012. január 1-től átkerülnek az államhoz, a megyei önkormányzatok a továbbiakban kötelező feladatként a területfejlesztést, és területrendezést látják el.

Hangsúlyozta: a javaslat célja a működési hiány megszüntetése, ennek érdekében feladat alapú támogatási rendszert hoz létre. Ebben a rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően előírt feladataihoz támogatást biztosít, a helyi önkormányzatokat megillető működési célú bevételek és a takarékossági szempontok figyelembevételével. Tállai András szerint meghatározó jelentősége van az önkormányzatok gazdálkodásában a saját bevételeknek, amelyeket az önkormányzat által kivethető adók jelentenek.

Az állam bizonyos prioritásként meghatározott feladatok ellátására adhat támogatást az önkormányzatoknak, kivételes esetben pedig az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás is adható – tette hozzá. Mint mondta, a feladat alapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira fordíthatja, ettől eltérő felhasználás esetén köteles a támogatás összegét külön jogszabályban meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésnek visszafizetni.

Az államtitkár közölte azt is, hogy a javaslat szerint új alapokra kerülnek az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok, ugyanis adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást csak a kormány engedélyével tehet az önkormányzat, és ez a kötelezettségvállalás a saját bevételek 50 százalékát nem haladhatja meg. Ez alól kivételt lehet tenni uniós fejlesztési támogatást megelőlegező hitelek, reorganizációs hitelek és költségvetési éven belüli működési hitelek esetében – tette hozzá.

Elmondta: a javaslat szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és jegyző hatáskörébe utalt ügyek ellátásával kapcsolatosban a képviselőtestület önkormányzati hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hozhat létre, amelynek működési költségét az állam a feladatokkal arányban finanszírozza. Hozzátette: közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli települési önkormányzatok, amelyek lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt, illetve a települések közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól. A közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő, vagy a közös hivatalokhoz tartozó települések száma legalább hét. Az államtitkár szerint az új struktúrában minden közös hivatalhoz tartozó településen biztosítják az ügyfélfogadást egy modern informatikai hálózat segítségével. Ez erről szóló szabályozás 2013-tól lép majd életbe.

Tállai András elmondta: az új törvény hatálylépése több ütemben történik. 2012. január 1-én lépnek életbe a kötelezettségvállalással és a törvényességi felügyelettel kapcsolatos rendelkezések, 2013. január 1-től hatályosak a helyi önkormányzat általános szabályaira, a feladat és hatáskörökre vonatkozó szabályok, illetve a közös hivatalra és a gazdasági kérdésekre vonatozó intézkedések, és 2014-es önkormányzati választásokat követően lépnek életbe a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági és a vagyonnyilatkozati szabályok, illetve a polgármesteri tisztségre vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezések.”

Forrás:
HVG.hu/MTI, 2011. november 18.