Skip to main content

Találat: önkormányzati törvény

Feladatfinanszírozás-e a feladatfinanszírozás? A magyar önkormányzatok támogatási rendszerének értékelése

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény pénzügyi csodafegyvere, a feladatfinanszírozás 2013 óta szolgálja az alulfinanszírozottság és az adósság elleni küzdelmet, a helyi közfeladatok folyamatos, biztonságos ellátását. A helyi önkormanyzatokat érintő számos közpénzügyi jellegű szabály bevezetése mellett az új finanszírozási megoldás a korábbiakhoz képest más logikát igért. A rendszerváltástól működő forrásszabályozási megoldást elavultnak ítélték, s annak korrigálása helyett egy egészen új típusú forma bevezetésére került sor a reformfolyamatban. A hatálybalépés óta eltelt időszak számos tapasztalattal szolgált mind az önkormányzatoknak, mind a közpénzügyekkel foglalkozó...

Részletek

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata

„Szerző: Balázs István dr., Balogh Zsolt Péter dr., Barabás Gergely dr., Danka Ferenc dr., F. Rozsnyai Krisztina dr., Fazekas János dr., Fazekas Marianna dr., Fürcht Pál dr., Hoffman István dr., Hoffmanné dr. Németh Ildikó, Kecső Gábor dr., Szalai Éva dr. Szerkesztő: Nagy Marianna dr., Hoffman István dr. Az új önkormányzati törvény (Mötv.), valamint az annak kereteit kitöltő egyéb törvények jelentősen átalakítják a helyi önkormányzáshoz való jogot és annak gyakorlását Magyarországon. A kommentár arra törekszik, hogy a Mötv. rendszeréhez igazodóan bemutassa a közigazgatási...

Részletek

Törvények a helyi önkormányzatokról – Összevetés 1990, 2011 –

„Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta, a köztársasági elnök pedig 2011. április 25-én kihirdette Magyarország Alaptörvényét. Az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló szabályozást sarkalatos törvény határozza meg, melyet az Országgyűlésnek az Alaptörvény hatálybalépéséig, azaz 2012. január 1-jéig meg kell alkotnia – szólt akkor a jogalkotónak szánt feladatkijelölés....” Forrás: Törvények a helyi önkormányzatokról – Összevetés 1990, 2011 –; Szabó Lajos; Kodifikáció és Közigazgatás; 2012/1.; 5-41. oldalak (pdf)

Részletek

Ilyen lesz az új önkormányzati rendszer

„Az új önkormányzati rendszerben nem lesznek finanszírozási problémák - mondta Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az új önkormányzati törvény elfogadása kapcsán tartott sajtótájékoztatón kedden a Parlamentben. Mint fogalmazott, az új önkormányzati rendszer nem fogja ismerni a működési hiány fogalmát a költségvetésben, nyugodt és biztonságos rendszer jön létre. Az államtitkár kiemelte, hogy az önkormányzatoknak lesz idejük a felkészülésre, mivel a törvény nagy része - mint az új feladatfinanszírozási rendszer, az új közös önkormányzati hivatali struktúra és hivatali rendszer - 2013. január elsejével...

Részletek

Társulásokra ösztönöz a jogszabály

„ Az Országgyűlés hétfőn este név szerinti szavazással fogadta el az új önkormányzati törvényt, amely alapvetően átrendezi az állam és az önkormányzatok közötti feladat-, és hatáskörmegosztást. A parlament 259 kormánypárti igen szavazattal, 97 ellenzéki nem ellenében hagyta jóvá a Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit, míg további részét 257 igen és 89 nem mellett szavazta meg. A több mint két évtized után átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága lesz, hogy a közoktatási intézmények és a kórházak is állami...

Részletek

„Piti” és „nagy” korrupció a magyar önkormányzatokon

„Szakemberek szerint törvényben kellene biztosítani az önkormányzatok működésének átláthatóságát, így például a közmeghallgatás vagy a lakossági fórum intézményét. A Transparency International Magyarország szerdai budapesti konferenciáján felszólalók egyebek mellett a szélesebb körű nyilvánosság megteremtésének lehetőségét szorgalmazták a parlament előtt lévő új önkormányzati törvényben (Ötv.). Földes Ádám, a Transparency International magyar szervezetének vezetője helyhatósági vezetők előtt arról beszélt, jelenleg a korrupció két szinten van jelen az önkormányzatok életében; egyrészt "piti" formában, ami leginkább az ügyintézők munkáját veszélyezteti, másrészt "nagyban" is érzékelhető, utalva arra, hogy...

Részletek

Önkormányzatok – A kormányoldal több mint kétszáz módosító indítványt nyújtott be

„Ezek között sok a kisebb szövegpontosítás, de van olyan javaslat is, amely a 155 paragrafusból álló törvény teljes egészét érinti. Az indoklás szerint a tervezet nem felel meg a jogalkotási törvényben meghatározott formai követelményeknek – ha így van, az a belügyi tárca hibája –, emiatt az előterjesztés egésze alapos korrekcióra szorul. A törvényjavaslatról a kormányoldal szerint ezúttal is széles körű egyeztetést folytattak, ám a módosítók nagy száma alapján úgy tűnik, igen sok kérdésben még „házon belül”, tehát a fideszes polgármesterekkel sem igazán...

Részletek

Tállai András, önkormányzati államtitkár expozéja

„Mint mondta, a kormány célja egy modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzatiság kiépítése, amely érvényre juttatja a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogát, ugyanakkor szigorúbb kereteket ad az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzatok jelenlegi helyzetét értékelve azt mondta: az elmúlt 21 év nagyfokú önkormányzati önállóságának ellenére folyamatosan szűkült a finanszírozás, az önkormányzatok egyre nehezebben tudták teljesíteni a számukra meghatározott közszolgáltatásokat. Az államtitkár közölte: az eddig kötelező önkormányzati feladatként megjelenő alapfokú oktatást a jövőben főszabály szerint az állam látja majd el, az egészségügyben pedig az alapellátással kapcsolatos...

Részletek

A Jegyzők Országos Szövetségének Elnökségének álláspontja a helyi önkormányzatokról szóló törvény-tervezethez

„Az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatban - ebből a pozícióból – fogalmazzuk meg aggályainkat és fenntartásainkat, hogy vajon a kitűzött célok eléréséhez a törvénytervezetben vázolt út e a legmegfelelőbb. Minden bizonnyal érthető, hogy érdeklődésünk elsősorban a jegyző státusának, s az általa vezetett önkormányzati hivatalnak a törvénytervezetben megjelenített szabályozási kérdéseire vonatkozik. Felfogásunk szerint, a jegyző és az önkormányzat hivatala az egységes közigazgatási szervezet részei, s ebből következően feladatunk nemcsak az önkormányzat szolgálata, hanem az államigazgatás végrehajtó – rendelkező tevékenységeinek a megvalósítása is. Mélységes aggodalmunkat...

Részletek
Page 1 of 2 1 2