Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány munkaterve 2012. első félévében

Szerző: 2011. december 8.No Comments

1. A Kormány 2012. januári ülései

1.5. Előterjesztés a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényről Felelős: VM

2. A Kormány 2012. február ülései

2.3. Előterjesztés a járások kialakításáról, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
Felelős: KIM
2.4. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletről
Felelős: KIM
2.5. Előterjesztés a kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről, minősítéséről szóló kormányrendeletről
Felelős: KIM
2.6. Előterjesztés a Büntető Törvénykönyvről

3. A Kormány 2012. márciusi ülései

3.1 Előterjesztés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletekről
3.2. Előterjesztés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: BM

3.5. Előterjesztés az információbiztonság szabályairól szóló törvényről
Felelős: KIM
3.6. Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus kapcsolattartással összefüggő végrehajtási rendeletről szóló kormányrendeletről
Felelős: KIM
3.7. Előterjesztés a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény összerendelési nyilvántartási tárgyú végrehajtási rendeletről szóló kormányrendeletről

3.13. Előterjesztés a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NFM

3.16. Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény elektronikus ügyintézési rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletről
Felelős: NFM

4. A Kormány 2012. áprilisi ülései

4.3. Előterjesztés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosításáról
Felelős: BM

4.5. Előterjesztés a Polgári Törvénykönyvről Felelős: KIM

4.1. Előterjesztés a postai szolgáltatásokról szóló törvényről
Felelős: NFM

5. A Kormány 2012. májusi ülései

5.6. Előterjesztés az állami nyilvántartások összehangolásáról szóló törvényről
Felelős: KIM

6. A Kormány 2012. júniusi ülései

6.2. Előterjesztés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: BM
6.3. Előterjesztés az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: KIM
6.4. Előterjesztés a járások kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
Felelős: KIM
6.5. Előterjesztés a Kormánytisztviselői Döntőbizottság szervezetére és eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletről
Felelős: KIM”

Forrás:
A Kormány 1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozata a Kormány 2012. I. félévi munkatervéről, Magyar Közlöny, 2011. évi 146. szám, 2011. december 7., 34709-34715. oldalak (pdf)