közigazgatás: magyar

Társadalmi egyeztetésen a járási rendszer kialakításáról szóló elképzelések

Szerző: 2012. január 10.január 16th, 2012No Comments

„A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg működésüket 2013. január 1-jével.

A tervekről a kormany.hu honlapon lehet olvasni és január 20-ig lehet azokat véleményezni. Az Országgyűlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó Kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a Kormány.

A járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásaként. A cél olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez.

A járási rendszer kialakításának szakmai előkészítését kutatóintézeti szakmai tanulmány előzte meg. A kutatási tapasztalatok, valamint az előzetes egyeztetések alapján alakította ki a KIM a járások számára vonatkozó javaslatát, amelyet egyeztetett a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal.

A kialakítás alapelve a gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz, a létező ügyintézési helyszínek megőrzése, a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése, valamint a megyék határainak megőrzése.

A járások kialakítása kapcsán az a cél, hogy települések „jól érezzék magukat” ott, ahová beosztják őket, de ha ez mégsem így alakul, lehetőség lesz a járásváltásra. A települések véleményére is számítanak a most indított társadalmi egyeztetés során.

A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása, az államigazgatás jelenleg körzeti, helyi szinten működő szerveinek járási szintű integrálása, az önkormányzat és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása, az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása.

Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző – kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.”

„ A nyilvánosságra hozott anyagok véleményezési határideje: 2012. január 20. Abban az esetben,amennyiben egy település a javaslatban meghatározott járástól eltérő járáshoz kíván tartozni, kérjük, hogy a javaslatot a település polgármestere küldje meg részünkre. A véleményeket az Államtitkárság a teruletikozig@kim.gov.hu e-mail címen várja. A beérkezett véleményeket az Államtitkárság 2012. január 31-ig dolgozza fel.”

„…A mellékelt lista alapján országszerte 176 járást alakítanak ki, Budapest a jövőben hét járásra tagozódna. Az észak-budai az I., II., III. kerületeket fogná össze, a dél-budai a XI., XII., XXII. kerületeket. Pesten öt járás lenne, a nyugat-pesti (V., XIII., IV. kerületek), a belső pesti (VI., VII., VIII., IX. kerületek), az észak-pesti (XIV., XV., XVI. kerületek), a kelet-pesti (X., XVII., XVIII. kerületek) és a dél-pesti (XIX., XX., XXI., XXIII. kerületek) járások.

Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben lenne a legtöbb, 15-15 járás, a legkevesebb Nógrád és Vas megyékben, 6-6 járás…”

Szerkesztői megjegyzés:
A Magyar Közlöny 2011. december 23-án megjelent 159. számában kihirdetett A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozata az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról című határozat szerint: „1. A Kormány a) elrendeli, hogy – a Honvédelmi Minisztérium és az általa irányított szervek kivételével – a Kormány irányítása alatt álló szervek (a továbbiakban: a Kormány irányítása alatt álló szervek) az általuk szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő szoftverekkel (a továbbiakban: irodai szoftverek) előállított, továbbszerkeszthető vagy nem továbbszerkeszthető dokumentumokat egymás közötti elektronikus kommunikációjuk során kizárólag olyan dokumentumformátumban továbbíthatják, amely nyilvánosan hozzáférhető, korlátozás nélkül alkalmazható, nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott szabványra (a továbbiakban: Szabványok) épül.
b) elrendeli, hogy a Kormány irányítása alatt álló szerveknek bármely külső féllel folytatott kommunikációjuk során képesnek kell lenniük a Szabványoknak megfelelő formátumú dokumentumok fogadására, valamint gondoskodniuk kell az általuk irodai szoftverekkel előállított és nyilvánosan elérhetővé tett dokumentumaik Szabványok szerinti elérhetővé tételéről is.” A most konzultációra bocsátott dokumentumok doc és xls formátumúak. Egyik sem szabványos.
Kiegészítés a szerkesztői megjegyzéshez (2012. január 16.):
A Kormány 1479/2011. (XII. 23.) határozatában megszabott feladat határideje 2012. március 31. Ez sajnálatos módon elkerülte a figyelmemet. Kérem, hogy a fenti megjegyzést ennek fényében olvassák!

Forrás:
Megkezdődött a kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról szóló társadalmi egyeztetés, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. január 10.
Elkészült a járásrendszer koncepciója, Index.hu, 2012. január 10.
Kapcsolódó anyagok:
Járás nemzetközi kitekintés, Doc – 190,5 KB
Járás történeti áttekintés, Doc – 174 KB
Járások kialakításának koncepciója, Doc – 62 KB
Járások listája, Xls – 105 KB
Az összes fenti dokumentum egyetlen, tömörített fájlban
Járások térképei (tömörített fájl)