közigazgatási informatikaszakirodalom

A politikai informacionalizmus Magyarországon : Információ és állam 2.

Szerző: 2012. január 15.No Comments

„…Az e-book válogatása az IFTI keretei között készült tanulmányok, előadások és demonstrációk, illetve a gondola.hu hírportál számára készített írások (elemzések és hírösszefoglalók) alapján készült.

Ez a könyv az információtudatos gondolkodás, illetve az információtudományos rendszerszemlélet könyve. E könyv igényességét tekintve átmenet a tudományosság és a leíró jellegű (szociológiai) ismeretterjesztő munka között.

E könyv szereplői állami és társadalmi aktorok (személyiségek, intézmények), amelyek az élet kereteit biztosítják a jelenben, illetve a lehetséges jövők felvázolásához, kidolgozásához járulnak hozzá. Minden téma és szereplő az információval és a tájékoztatással kapcsolatos kompetenciák, jogi és adminisztratív előírások szempontjából kerül nézőpontunkba.

A könyv műfaját tekintve lehetne az információ regénye is, amennyiben van cselekménye, ami információs és tájékoztatási aktorok (információ-kibocsátó személyek és intézmények), tájékoztatási események bemutatásával áll elő, illetve bonyolódik. Az aktorok gazdasági, politikai, társadalmi személyiségek és (állami, közületi, civil) intézmények, a cselekmény pedig a kormányzati, állami információ- és tájékoztatáspolitikai események által jön létre.

E könyv célja a magyar állam információs modelljének és makrokommunikációs szerkezetének (illetve visszásságaiknak) bemutatása annak igazolásaként, hogy miért mennek úgy a dolgok Magyarországon, ahogy mennek.”

Forrás:
A politikai informacionalizmus Magyarországon : Információ és állam 2., Csorba József, IFTI, 2008 (pdf)