művelődés

IV. Oktatás-Informatikai Konferencia

Szerző: 2012. január 15.No Comments

ELTE Pedagogikum Központ – ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2012. február 3-4.

A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak.

A konferencia kiemelt témakörei:

 • online közösségi oldalak: nevelési-oktatási lehetőségek
 • virtuális oktatási környezetek
 • biztonságos internet, cyber-mobbing

A konferenciára a szakmai jelentkezés új kutatási eredménnyel, jó gyakorlat bemutatásával, fejlesztéssel, esettanulmánnyal történhet. A résztvevők között szívesen látjuk a kutatók mellett a közoktatás és a felsőoktatás pedagógusait, fejlesztő szakembereket, gyógypedagógusokat, akik a konferencia szakterületei iránt érdeklődnek, vagy akár ezekben a témákban önálló előadással mutatnák be eredményeiket:

 • digitális szubkultúrák, digitális nemzedék
 • digitális tudásbázisok és multimédiás tananyagok
 • e-Portfolió
 • esélyegyenlőség IKT eszközök támogatásával
 • interaktív táblák és szavazórendszerek, oktatástechnikai megoldások
 • konnektivizmus, hálózatelméletek az oktatásban
 • oktatás és információs társadalom, tanulás- és tudásértelmezések
 • online tanulási környezetek, LCMS rendszerek
 • tanítás és tanulás IKT támogatott osztályteremben
 • tanítást, tanulást segítő fejlesztő programok
 • virtuális tanulási környezetek
 • web 2.0, eLearning 2.0, „social networking”
 • webergonómia, akadálymentes online környezetek
 • webstatisztikák, adatbányászat

Forrás:
IV. Oktatás-Informatikai Konferencia, ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport