Skip to main content
gazdaság

Lépések a biztonságos és innovatív kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetési megoldások elterjedését gátló akadályok felszámolása érdekében

Szerző: 2012. január 16.No Comments

„Brüsszel, 2012. január 11. – Az európai polgárok vásárlási és fizetési szokásai napjainkban radikális változásokon mennek keresztül: virtuális vonatjeggyel utazhatunk, mobiltelefonunkon keresztül megadhatjuk tartozásunkat a barátunknak, élelmiszereinket interneten is megvásárolhatjuk, és betéti kártyánkkal külföldön is fizethetünk. A biztonságos és átlátható integrált fizetési környezet Unió-szerte történő megteremtése hatékonyabb, korszerűbb és biztonságosabb fizetési eszközök létrejöttéhez vezethetne, ami a fogyasztók, a kereskedők és a pénzforgalmi szolgáltatók javát egyaránt szolgálná. A Bizottság a ma elfogadott zöld könyvvel elindított konzultáció útján szeretné megismerni az érdekeltek véleményét arról, hogy milyen akadályok hátráltatják a piac további integrációját, és hogyan lehetne elhárítani ezeket az akadályokat. A konzultáció keretében a hozzászólások 2012. április 11-ig nyújthatók be a Bizottsághoz.

Az elektronikus fizetések valamennyi fogyasztó számára alapvető fontosságúak, legyen szó akár az értékesítés helyén, akár interneten keresztül történő vásárlásról. Az EU-ban több mint 700 millió fizetési kártya van használatban, az elektronikus kereskedelem óriási lehetőségeket kínál, az okostelefonok száma pedig drámai mértékben növekszik. A zöld könyv elemzi azokat az akadályokat, amelyek hátráltatják az európai piaci integrációt ezen ígéretes fizetési technológiák vonatkozásában.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Európa előtt nyitva áll a lehetőség, hogy úttörő szerepet töltsön be a fizetésteljesítés jövőjének alakításában. A piac szétaprózottságának jelenlegi szintje mellett azonban nem leszünk képesek elérni ezt a célt. A biztonságos, hatékony, versenyképes és innovatív elektronikus fizetési módok központi szerepet játszanak egyrészt annak biztosításában, hogy a fogyasztók, a kiskereskedők és a vállalkozások maradéktalanul kiaknázhassák az egységes piac előnyeit, másrészt az elektronikus kereskedelem fejlődésének előmozdításában. A mai napon megkezdett konzultáció teljes mértékben összhangban van a Bizottságnak a növekedésre és a munkahelyteremtésre összpontosító megbízatásával, egyúttal épít a lakossági fizetések terén már elért eredményekre.”

Joaquín Almunia alelnök hozzátette: „A nem kielégítő hatékonyságú uniós fizetési rendszerek a tranzakciós költségek túlzott mértékű növekedését idézik elő, aláássák az európai gazdaság globális versenyképességét és korlátozzák annak növekedési potenciálját. Az európai fogyasztók, kereskedők és vállalatok olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat érdemelnek, amelyek megfelelnek a 21. század követelményeinek, vagyis átláthatóak, valódi hozzáadott értéket képviselnek és a lehető legjobban hasznosítják a rendelkezésünkre álló technológiákat. ”

Háttérinformációk
A már említett zöld könyv felméri a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések európai helyzetét, valamint megjelöli a jelenlegi helyzet és a teljesen integrált pénzforgalmi piac jövőképe közötti különbségeket és az e különbségek kialakulásának hátterében álló akadályokat. A zöld könyv célja, hogy az érdekelt felek részvételével olyan, széles körű konzultációs folyamatot indítson, amely megerősíti a Bizottság elemzését, vagy hozzájárul ahhoz, valamint segít meghatározni a piaci integráció fokozásának megfelelő módját.

A zöld könyvben megjelölt főbb kérdéskörök a következők:

  • Piacra jutás és piacra lépés a meglévő és az új szolgáltatók vonatkozásában
  • A fizetés biztonsága és az adatvédelem
  • A pénzforgalmi szolgáltatások átlátható és hatékony árazása
  • Műszaki szabványosítás
  • Kölcsönös átjárhatóság a szolgáltatók között.

A fent említett szempontok mindegyikét átfogja egy további kulcsfontosságú téma: a megfelelő irányítás kérdése, vagyis az, hogy a feltárt akadályok felszámolására meghatározott megoldások hogyan valósíthatók meg a legjobban annak érdekében, hogy a belőlük fakadó előnyök belátható időn belül jelentkezzenek.

Míg a Bizottság a kártyás fizetésekkel már a korábbiakban is foglalkozott, különösen az egységes eurófizetési térség (Single Euro Payments Area, SEPA) keretében és a versenyjog alkalmazása révén (lásd a MasterCardnak és a Visának címzett bizottsági határozatokat)1, az internetes és a mobiltelefonos fizetések uniós szinten viszonylag új szakpolitikai témáknak számítanak. A zöld könyv kidolgozása során ezért a Bizottság az e témák szempontjából potenciálisan fontos szakpolitikai területek széles körét megvizsgálta.

A Bizottság 2012. április 11-ig várja a zöld könyvben felvetett kérdésekre adott válaszokat. A Bizottság a konzultáció keretében kapott visszajelzések alapos elemzésére támaszkodva még 2012 nyara előtt bejelenti a következő lépéseket.”

Forrás:
Lépések a biztonságos és innovatív kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetési megoldások elterjedését gátló akadályok felszámolása érdekében, sajtóközlemény, Európai Bizottság, 2012. január 11.
Green Paper, Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments, COM(2011) 941 final, Európai Bizottság, 2012. január 11. (pdf)
Green Paper ‘Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments’ — Frequently Asked Questions, Európai Bizottság, 2012. január 11.