közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányhatározat az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2012. február 16.No Comments

„A Kormány a magyar részvétellel működő európai területi társulások határon átnyúló fejlesztéseket megvalósító szerepének hatékonyságának elősegítése és az Európai Unióban a kiemelt jelentőségű regionalizációs folyamatok hazai fejlesztése érdekében a következőket rendeli el:
1. A Kormány felhívja az érintett ágazatokért felelős minisztereket, hogy a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyeztetve határozzák meg ágazati politikájukat a határon átnyúló hatású fejlesztések tekintetében, mérjék fel azok jogi és adminisztratív akadályait…
Határidő: 2012. március 12.

2. A határon átnyúló fejlesztések és az európai területi társulások működésének elősegítése érdekében jelentést kell készíteni a Kormány részére az 1. pontban foglalt ágazati politikák összehangolásáról, az európai területi társulások és a területi közigazgatás szereplőinek lehetséges feladatairól, melynek előkészítésébe és megvalósításába be kell vonni az érintett kormányzati szervek, továbbá a szakmai, civil szervezetek képviselőit…
Határidő: 2012. április 30.

3. A Kormány felhívja a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert, hogy az érintett civil és gazdálkodó szervezetekkel való együttműködésben mérje fel az alakuló és létrejött európai területi társulások fejlesztései során felmerülő jogi és adminisztratív akadályokat, és azok lebontására – az érintett miniszterekkel együttműködésben – tegye meg a szükséges intézkedéseket…
Határidő: folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1025/2012. (II. 14.) Korm. határozata az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról, Magyar Közlöny, 2012. évi 16. szám, 2012. február 14., 929. oldal (pdf)