Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Ember Jogi Munkacsoportot működtetne a kormány

Szerző: 2012. február 16.No Comments

„A kormány nemcsak az új Alaptörvény tiszteletben tartása és kiemelt szerepe, hanem az elmúlt évek tapasztalatai miatt is fontosnak tartja figyelemmel kísérni az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos folyamatokat. Ezért a kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként létrehozza az Emberi Jogi Munkacsoportot.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján a munkacsoport feladata többek között, hogy konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, valamint érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel; áttekintse a nemzetközi egyezményekből, megállapodásokból és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó, az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatokat. A munkacsoport figyelemmel kíséri továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett és Magyarország által elfogadott ajánlások végrehajtását is. A munkacsoport deklarált és kiemelt feladata a kormányhatározat-tervezet szerint az is, hogy javaslatokat tegyen a kormány és az érintett központi államigazgatási szervek részére a jogalkotás és a jogalkalmazás vonatkozásában az emberi jogok még szélesebb érvényesülését biztosító szabályozásra, működésre.

A tervezet meghatározza, hogy a munkacsoport vezetője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, tagjai az egyes minisztériumok olyan állami vezetői, akiknek tevékenysége, feladat- és hatásköre összefügg a munkacsoport feladat- és hatáskörével. A Munkacsoport legalább negyedévente ülésezik és Civil Kerekasztal Fórumot működtet.

Az észrevételeket 2012. február 10-én 12.00 óráig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címre!”

Forrás:
Ember Jogi Munkacsoportot működtetne a kormány, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2012. február 8.
Előterjesztés a Kormány részére az Emberi Jogi Munkacsoportról