jogszakirodalom

Aktuális uniós adatvédelmi dokumentumok

Szerző: 2012. február 22.No Comments

Forrás:
A magánélet védelme az összekapcsolódó világban 21. századi európai adatvédelmi keret COM(2012) 9 final, A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, Brüsszel, 2012. január 25. (pdf)
Javaslat a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) {SEC(2012) 72 final SEC(2012) 73 final} COM(2012) 11 final, Az Európai Parlament és a Tanács rendelete, Brüsszel, 2012. január 25. (pdf)
A hatásvizsgálat összefoglalása, amely a következő dokumentumot kíséri :
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet), valamint
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a személyes adatok bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából történő, hatóságok általi feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról {COM(2012) 11 final SEC(2012) 72 final} SEC(2012) 73 final, Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum, 2012. január 25. (pdf)