Találat: magánélet védelme

Trócsányi László az Alaptörvény módosításról, új törvényekről és a közigazgatási bíróságokról

„A Miskolci Egyetem csütörtöki, diplomaátadó ünnepségére volt hivatalos Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, aki Tiszteletbeli Doktori Oklevelet vehetett át. A miniszterrel az ünnepség előtt tudtunk egy interjú erejéig beszélgetni a jogi képzésről és több aktuális témáról. – Tiszteletbeli Doktori Oklevelet vehet át, mit jelent az Ön számára ez az elismerés? – Egy igazságügyi miniszternek nagy büszkeség, különösen, ha a miniszter egyetemi tanár egy állam- és jogtudományi karon, ha egy másik egyetemtől díszdoktori címet kap. A díszdoktori címet jelképnek tekintem, amit a Miskolci...

Részletek

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: A közösségi hálózatok felelős használata és a hozzájuk kapcsolódó problémák megelőzése

„...1. Következtetések és ajánlások 1.1 A közösségi hálózatok egyénekre és közösségekre gyako­rolt hatásai, valamint a jövőbeli kilátások és következmények miatt, továbbá a digitális menetrenddel összhangban az uniós intézményeknek kiemelten kellene foglalkozniuk az idevonat­kozó kötelező és nem kötelező érvényű szupranacionális intéz­kedések elfogadásával, melyek önszabályozáshoz vagy – lehe­tőleg – együttszabályozáshoz vezetnek, és céljuk az, hogy egy dinamikus digitális belső piac keretében előmozdítsák e háló­zatok felelős és intelligens használatát, és megelőzzék a velük kapcsolatos problémákat és kockázatokat. Az EGSZB megítélése szerint a legjobb megoldást olyan...

Részletek

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló bizottsági ajánlásról

„...6. Következtetések 68. Az intelligens fogyasztásmérő rendszerek európai szintű bevezetése jelentős előnyökkel járhat, a személyes adatok védelme terén ugyanakkor komoly kockázatokat idéz elő. Lehetővé teszi az európai háztartásokból származó személyes adatok tömeges gyűjtését, és a háztartás tagjai által saját otthonukban végzett tevékenységek nyomon követését eredményezheti. E kockázatok fényében az európai adatvédelmi biztos üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az ajánlásban iránymutatást nyújtson a tagállamok számára olyan intézkedések meghozatalához, amelyekkel biztosítható, hogy az intelligens fogyasztásmérő és intelligens hálózati rendszerek kialakítása és üzemeltetése...

Részletek

Adatvédelem a digitális korban

„...az Európai Bizottság által kezdeményezett új adatvédelmi szabályozás..., amelynek egyik legfontosabb célja, hogy a mostaninál egyértelműbb szabályokkal biztosítsa az internethasználók adatainak a korábbinál erősebb védelmét. Az új jogszabályok többek között megszüntetik az európai adatvédelmi előírások töredezettségét, amely a jelenleg érvényes, vonatkozó uniós irányelv eltérő értelmezéséből és gyakorlati átültetéséből fakad. Az új szabályozás – amely még tárgyalási szakaszban van – biztosítani kívánja, hogy az egyének könnyebben hozzáférhessenek majd saját adataikhoz, és továbbíthassák személyes adataikat a különböző szolgáltatók között (az adathordozhatóság joga). A jogszabály...

Részletek

Aktuális uniós adatvédelmi dokumentumok

Forrás: A magánélet védelme az összekapcsolódó világban 21. századi európai adatvédelmi keret COM(2012) 9 final, A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, Brüsszel, 2012. január 25. (pdf) Javaslat a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) {SEC(2012) 72 final SEC(2012) 73 final} COM(2012) 11 final, Az Európai Parlament és a Tanács rendelete, Brüsszel, 2012. január 25. (pdf) A hatásvizsgálat összefoglalása, amely a következő dokumentumot kíséri...

Részletek