Skip to main content
jogközigazgatás: külföldöntörvények, határozatok

Új szabályozást fogadott el az Európai Bizottság a közszolgáltatások állami támogatására

Szerző: 2012. február 27.No Comments

Az év első hónapjában jelentek meg azok a jogi anyagok, amelyek az Európai Bizottság 2011. december 20-i döntését részletezik. A döntés tárgya az volt, hogy egy adott állam milyen feltételek mellett támogathatja a közszolgáltatást nyújtókat úgy, hogy az nem torzítja a versenyt – ahogy azt a Bizottság felfogja.

A Jogi Fórum összefoglalója:
„Módosította az Európai Bizottság kedden azokat a szabályokat, amelyek alapján az Európai Unióban állami támogatás nyújtható az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz.

Joaquín Almunia versenypolitikai biztos közlése szerint a szabályok korszerűsítésével az a cél, hogy a tagállamok a legjobb minőségű közszolgáltatásokat biztosíthassák polgáraik számára a jelenlegi válságos időszakban is. A brüsszeli bizottság feladata ugyanakkor az is, hogy megakadályozza az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások túlkompenzációját, és ezáltal biztosítsa a piaci versenyt és a munkahelyeket, valamint a szűkös állami források hatékony felhasználását – tette hozzá a spanyol biztos.

Az új szabályok szerint a szociális szolgáltatásokhoz nyújtott támogatást ezentúl nem kell bejelenteni a bizottságnak. Az ide tartozó szolgáltatások a tartós ápolás-gondozás, a gyermekgondozás, a munkaerőpiac hozzáférhetősége és a munkaerőpiacra történő ismételt belépés, a szociális lakáshoz juttatás, valamint a kiszolgáltatott csoportok gondozása és társadalmi befogadása.

A többi közérdekű szolgáltatás csak akkor mentesül a bejelentési kötelezettség alól, ha az azt végző cégeknek nyújtott kompenzáció összege kevesebb mint évi 15 millió euró. Az ennél nagyobb támogatást viszont a jövőben alaposabb vizsgálatnak vetik alá.

A bizottság javasolt egy minimális értékküszöböt is, amely alatt az állami segítség nem is minősül állami támogatásnak. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében a csekély összegű támogatás összeghatárát hároméves időszak alatt nyújtott 500 ezer euróban határoznák meg. Erről a javaslatról véglegesen tavasszal döntenek.”

Forrás:
Új szabályozást fogadott el az Európai Bizottság a közszolgáltatások állami támogatására, Jogi Fórum, 2011. december 20.
Állami támogatás: A Bizottság új szabályokat fogadott el az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami támogatásával kapcsolatban, sajtóközlemény, Európai Bizottság, 2011. január 20.
A Bizottság közleménye az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról, Európai Bizottság, 2012. január 11.
2012/21/EU: A Bizottság határozata ( 2011. december 20. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (az értesítés a C(2011) 9380. számú dokumentummal történt), Európai Bizottság, 2012. január 11.
A Bizottság közleménye – A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály (2011), Európai Bizottság, 2012. január 11.
A Bizottság webhelye erről a témáról:
Legislation > Services of General Economic Interest (SGEI), Legislation in force, European Comission