Skip to main content
közigazgatás: magyar

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia (Budapest, 2012. április 10-11.)

Szerző: 2012. március 22.No Comments

FŐVÉDNÖKÖK
Dr. Cserny Ákos dékán (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kara)
Tarlós István főpolgármester (Budapest Főváros Önkormányzata)

SZERVEZŐK
– Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kara,
– Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Imre Miklós, Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal, Dr. Frittmann Imre, Dr. Boros Anita, Blahó Edit

A KONFERENCIA FELKÉRT ELŐADÓI ÉS TÉMAKÖREI (az eddig visszajelzettek):
Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes (Budapest Főváros Önkormányzata): Az új Önkormányzati törvény hatása az önkormányzatok pénzügyi helyzetére

Bíró Ferenc Executive Director (Ernst & Young Ltd., Fraud Investigation & Dispute): Önkormányzati vállalatok átláthatósága

Dr. Boros Anita főosztályvezető (Közbeszerzések Tanácsa): Az új Közbeszerzési törvény és az önkormányzatok

Dr. Czél István ügyvéd (Czél Ügyvédi Iroda): Önkormányzati cégalapítás

Csillag Tamás vezérigazgató (Nemzeti Eszközkezelő Zrt.): a Nemzeti Eszközkezelő és az önkormányzatok

Farkasné Dr. Gasparics Emese önkormányzati helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az önkormányzati rendszer aktuális kérdései

Garaba Attila üzletágvezető (Aon Magyarország Kft.): Kockázatkezelés az önkormányzatoknál

Kapa Mátyás rektor-helyettes (Wekerle Sándor Üzleti Főiskola): Ha az önkormányzat nem fizet… – igényérvényesítés, adósságrendezési eljárás helyi önkormányzatokkal szemben

Kiss Ambrus ügyvezető igazgató (Policy Agenda): Széll Kálmán Terv – önkormányzati finanszírozás

Kocsis Miklós vezető főtanácsos (Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztály): Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

Komádi Mónika tanácsadó (MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.): A városfejlesztés innovatív lehetőségei

Dr. Kovács Róbert ügyvezető igazgató (LRMI Local and Regional Monitoring Institute, Helyi Obszervatórium): Stratégiai szemlélet az önkormányzati vagyongazdálkodásban és feladatellátásban

Kovács Ferenc elnök (Vas Megyei Közgyűlés): A vagyonátadás tapasztalatai Vas megyében

Dr. Medovárszki Éva főtanácsadó (Pramonteam Kft.) Üzemben az üzemeltetés – KEOP

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.): A vagyongazdálkodási stratégia megvalósításának szervezeti feltételei

Noll Tamás elnök (Magyar Építészkamara, az Építésgazdasági Munkabizottság Stratégiai Albizottságának elnöke): Önkormányzatok az építésgazdasági stratégia koncepciójában

Pitti Zoltán tudományos kutató (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitika Tanszék): Az önkormányzati finanszírozás modernizációja és a helyi adórendszer megújítási esélyei

Semperger-Dorogi Kinga ügyvezető, stratégiai és kommunikációs igazgató (ProjektMine Gazdasági Tanácsadó Kft.): Önkormányzati és intézményi hatékony forrásfelhasználás

Sponga István osztályvezető (Állami Számvevőszék Projekttámogatási Osztály): Az önkormányzatok korrupciós kockázati felmérése az Állami Számvevőszéknél

Suhajda Attila elnök (Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség): Az outsourcing lehetőségei az önkormányzatoknál és a vagyongazdálkodásban

Varga-Ötvös Béla ügyvezető igazgató (Értéktérkép Kft.): Az ingatlan mint településfejlesztési forrás és eszköz

Dr. Habil Vigvári András intézetvezető, tanszékvezető egyetemi tanár (Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi Intézeti Tanszék): A fiskális fegyelem új szabályai és a forrásabszorpciós képesség a helyi önkormányzatoknál

A KONFERENCIA HELYSZÍNE
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar (1118 Budapest, Ménesi út 5.)

Forrás:
Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia