Skip to main content
közigazgatás: magyar

Még nem szabott ki büntetést a fővárosi törvényességi felügyelet

Szerző: 2012. március 26.No Comments

„A törvényességi ellenőrzési jogkör gyakorlásának 20 hónapnyi szünete után Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2010. szeptember 1-vel történt megalakulásával állt fel a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály, amely a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Igazgatási és Monitoring Főosztály Fővárosi Osztályából jött létre. Ezáltal ismét elkezdődhetett a fővárosban működő helyi önkormányzatok, helyi, területi és országos kisebbségi önkormányzatok és szerveik feletti törvényességi ellenőrzési munka. Dr. Hikádi Mónika főosztályvezető asszony a Rádió Orient kérdésére elmondta, hogy elsődleges feladat a főosztály személyi állományának kialakítása volt a rendelkezésre álló üres státuszokat, olyan szakemberekkel töltött fel, akik jártasak a közigazgatás területén. Létrehozott egy kilenc tagból álló törvényességi ellenőrzési referensi csapatot, akik fiatalosak, lendületesek és értenek a munkájukhoz. A 2010-es év nagy része a főosztály munkaszervezetének kialakításával, valamint az önkormányzatokkal történő kapcsolatfelvétel és munkakapcsolat kiépítésével telt. Az önkormányzati választásokat követően ahol polgármesterváltás történt, személyesen vettek részt a tisztség átadás-átvételénél, valamint a képviselő-testületek alakuló ülésein is, és felhívták az önkormányzatok figyelmét a jegyzőkönyvek határidőben történő megküldésének jogszabályi követelményére.

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését a jegyzőkönyvek utólagos vizsgálata útján látja el a főosztály, amelynek egyik fontos eleme az önkormányzati rendeletek jogszerűségének vizsgálata. Emellett nagy hangsúlyt helyeznek a szakmai segítségnyújtásra. Sokszor kiderül, hogy a megoldandó ügy magasabb szintű jogértelmezési problémára vezethető vissza, ilyenkor felkeresik a szakmailag illetékes minisztériumot, és elé tárják az ügyet. Az önkormányzatok döntéshozatalában sokszor problémát okoznak a bizonytalanságok, értelmezési problémák, ezért is fontos a főosztály jó szakmai kapcsolata a magasabb szintű jogszabályok jogalkotóival.

A 2011. évi adatok alapján havonta tíz-tizenkét új panaszügy, beadvány érkezik a főosztályhoz. Az ügyfelek sok esetben egyedi ügyekben hozott döntések ellen (pl.: építésügyi eljárások, szociális ügyek, helyi adót megállapító határozat) kérnek jogorvoslatot, erre azonban nem terjed ki a főosztály jogköre.

Ugyanakkor, ha a meghozott döntés alapját önkormányzati rendelet adja, akkor annak törvényességi ellenőrzését elvégzik. Több olyan panaszügy is érkezett a főosztályhoz, amely a törvényességi ellenőrzés szünetének időszakában hozott döntést kifogásolt, ezek kivizsgálása során visszamenőleg is bekérték a kapcsolódó jegyzőkönyveket és iratokat.

Ha a főosztály a jegyzőkönyvek ellenőrzése során jogszabálysértést észlel a törvényességi felhívás intézményével élhet, amelyben bemutatják az önkormányzatnak, hogy a megalkotott rendelet mely pontjai és miért jogsértőek, és határidőt szabnak a hibák kijavítására. 2012. január 1-vel a törvényességi felügyelet intézménye útján többletjogosítványokat is kapott az ellenőrzési munka. Úgynevezett javaslattal élhetnek, és már több alkalommal éltek is az önkormányzat működését érintően. A javaslat jobbító, segítő szándékú, figyelemfelhívó, amely szintén módosításokat, javításokat, vagy akár formai javaslatokat tartalmazhat. Az új jogi szabályozás bevezette a törvényességi felügyeleti bírság eszközét is, ez pl. akkor szabható ki, ha a jegyzők a jegyzőkönyveket nem küldik meg határidőben a főosztályra, vagy a polgármester, jegyző nem szolgáltat adatot, válaszol határidőben a Kormányhivatal megkeresésekre. Eddig még nem került sor a bírság eszközének alkalmazására.

Látható, hogy a 2012-es évben egyre több feladat kerül majd felszínre, amelyhez nagy szakmai felelősség kell. Ilyenek például a közszolgáltatási szerződések, és ezek felülvizsgálata, az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek vizsgálata, vagy a Kormányhivatal működését érintő csaknem ezer szerződést magában foglaló szerződésállomány kezelése, amelyben a Főosztály Jogi Felülvizsgálati Osztályának nagy szerepe van. Igyekeznek folyamatosan tájékoztatni és segíteni az önkormányzatokat, ha szükséges, körlevelek útján bontják ki a követendő eljárásrendet és szabályozási hátteret. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellenőrző szervként segíteni tudják az önkormányzatok törvényes működését. ”

Forrás:
Még nem szabott ki büntetést a fővárosi törvényességi felügyelet, OrientPress, 2012. március 23.