közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség alapító okirata

Szerző: 2012. április 2.No Comments

„…8. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
8.1. Önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, európai uniós forrásból – különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretében – megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintõ, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minõségbiztosítási feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerûségérõl, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket.

8.2. Ellátja a Kormány által vagy az irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztések megvalósítását.

8.3. Szolgáltatást nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez tartozó, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretén kívül megvalósuló informatikai tárgyú projektek esetében a projektmenedzsment feladatok támogatásához az érintett minisztériumok megállapodása szerint…”

Forrás:
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben), Hivatalos Értesítő, 2012. évi 14. szám, 2012. március 30., 2041-2042. oldalak (pdf)