Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az egységes közadatkereső rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról

Szerző: 2012. április 2.No Comments

„A Kormány a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés minél hatékonyabb megvalósulásának elősegítése érdekében:
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve – figyelembe véve a 2012. április 1-jétől átalakuló elektronikus ügyintézési rendszer igényeit – vizsgálja meg az egységes közadatkereső rendszer és a központi elektronikus jegyzék működését, szerkezeti felépítését, és terjesszen elő javaslatot azok továbbfejlesztésére vonatkozóan;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek
Határidő: 2012. június 30.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve az 1. pontban foglalt vizsgálat eredményét figyelembe véve terjesszen elő javaslatot a szükséges jogszabályi módosításokra vonatkozóan;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. szeptember 30.

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve vizsgálja meg az összerendelési nyilvántartás alkalmazhatóságának lehetőségét a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározott célokkal összefüggésben;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. december 31.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve – a 3. pontban foglalt vizsgálat eredményét is figyelembe véve – vizsgálja felül a Törvényt és terjesszen elő javaslatot annak szükség szerinti módosítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. június 30.”

Forrás:
A Kormány 1082/2012. (III. 30.) Korm. határozata az egységes közadatkereső rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról, Magyar Közlöny, 2012. évi 36. szám, 2012. március 30., 6925. oldal (pdf)