gazdaságInternetszakirodalom

Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából

Szerző: 2012. április 4.No Comments

„Ph.D. kutatásom célja az élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődésének az üzleti modell megközelítés alkalmazásával való vizsgálata volt. Az ezt megalapozó elméleti keret három fő területe az üzleti modell megközelítés, az internetes üzleti modellek szakirodalma, valamint az internetes üzleti modellek eredményes alkalmazásával összefüggő kulcsfeltételek elméleti alapjai. Az üzleti modellt értekezésemben olyan vezetői eszközként határozom meg, amely elemek egymással összefüggő rendszereként megmutatja az értékteremtés alapelveit és e „választások” kapcsolatát (értékajánlat modell), az értékteremtésben résztvevők hálózatát (architektúra modell), továbbá az értékteremtést fenntartó bevételek forrását és áramlását (bevételi modell). E definíció mentén tekintettem át az internetes üzleti modellel kapcsolatos elvi választási lehetőségeket. Az internetes üzleti modellek „beválását” alapvetően meghatározó feltételrendszer megértését a társadalmi beágyazottsággal, a technológia-befogadással, az információ- és a hálózat-gazdaságtannal, a tranzakciós költségekkel, az értékláncokkal és értékhálózatokkal, a stratégiai információrendszerekkel, valamint a stratégiai innovációval kapcsolatos elméleti megközelítések segítették. A szakirodalom nyitott kérdései alapján kutatási kérdéseimnek két fő csoportja alakult ki: – Hogyan használható fel az üzleti modell módszertan az élenjáró magyarországi internetes vállalkozások működési logikájának, értékteremtésük összefüggéseinek bemutatásához, megértéséhez? – Az internetes üzlet szakirodalomban leírt feltételrendszere mennyiben magyarázza az élenjáró magyarországi internetes vállalkozások üzleti modelljének alakulását?”

Forrás:
Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából, értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, 2011. (pdf)