közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

„Többszintű kormányzás”, nemzetközi konferencia

Szerző: 2012. április 6.No Comments

„A közigazgatási rendszer átalakításával számos helyi önkormányzatokat érintő kérdés van napirenden, amelyek megvitatására a Magyar Önkormányzatok Szövetsége – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Európai Unió Régiók Bizottsága vezető képviselőinek részvételével – „Többszintű kormányzás” címmel, nemzetközi konferenciát szervez április 19-én, a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Egy jól működő, demokratikus rendszer kialakításához és működtetéséhez a többszintű kormányzás gyakorlati alkalmazása elengedhetetlen. A cselekvések hatékonyságának és ismertségének biztosításához valamennyi szereplő részvétele szükséges. Ez csak akkor valósul meg, ha a helyi önkormányzatok valódi partnerekként és nem csupán közvetítőként lépnek fel. A „Többszintű kormányzás” konferencia célja a közigazgatás aktuális kérdéseinek megvitatása, a partnerségben működő többszintű kormányzás lehetőségeinek, feladat-és hatáskörmegosztás európai uniós tagállami példáinak megismerése tapasztalatcsere keretében.

Napjainkban a helyi közigazgatási reformot érintő aktuális kérdéskör a járások kialakítása, amellyel összefüggésben érdemi, szakmai egyeztetés szükséges a települési önkormányzatokkal a feladat- és hatáskörök szétválasztásáról, az önkormányzati hivatalok és a létrehozandó járási hivatalok közötti feladat átadás módjáról és ütemezéséről. Ezzel összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője tart előadást, míg az Európai Unió Régiók Bizottságának vezető képviselői a többszintű kormányzás alkalmazásának német, belga és angol tapasztalatait osztják meg a hallgatósággal.

A konferencia programja:

9.30 – Érkezés, regisztráció

10:00 – Köszöntők

10.10 – A közigazgatás átalakításának aktuális kérdései, járások kialakítása (Dr. Navracsics Tibor, Közigazgatási és Igazságügyi miniszter)

10.40 – Feladat- és hatáskörmegosztás Németországban, gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a többszintű kormányzás alapelveinek alkalmazása (Michael Schneider /DE/, EPP elnöke Európai Unió Régiók Bizottsága)

11:00 – Többszintű kormányzás kultúrája, partnerség, jó gyakorlatok (Luc Van den Brande /BE/, EPP, CIVEX bizottság elnöke Európai Unió Régiók Bizottsága)

11.20 – Kávészünet

11:40 – Jobb jogalkotás, szabályozás, a többszintű kormányzás lehetőségei, tapasztalatok az Egyesült Királyságban (Lord Graham Tope /UK/, Lordok Háza tagja, ALDE, CIVEX tag – Európai Unió Régiók Bizottsága)

12:00 – Decentralizált együttműködés, helyi közigazgatás reformja (Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere)

12.20 – Kérdések, válaszok

13.00 – Összegzés

13:15 – Ebéd

A konferencia időpontja: 2012. április 19.

A konferencia helyszíne: Gödöllői Királyi Kastély

Regisztráció: fax: 0628/ 529-254, e-mail: mosz@godollo.hu”

Forrás:
A többszintű kormányzás európai uniós gyakorlata, Magyar Polgármester Online, 2012. április