közigazgatás: magyar

Az önkormányzatok ellenőrzéséről tartott konzultációt az ÁSZ és a TÖOSZ

Szerző: 2012. április 12.No Comments

„Szakmai konzultációt tartott 2012. április 2-án az Állami Számvevőszék és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az önkormányzatok számvevőszéki ellenőrzésével kapcsolatban. Az egyeztetésen az Állami Számvevőszék részéről Domokos László elnök, Warvasovszky Tihamér alelnök és Gyüre Lajosné számvevő tanácsos, a TÖOSZ részéről pedig Schmidt Jenő elnök, Tab város polgármestere, illetve Kerekes Miklós társelnök, Ajak nagyközség polgármestere vett részt.

A konzultáción a résztvevő felek áttekintették a 2011-es évben elindított önkormányzati ellenőrzések eddigi tapasztalatait. Az Állami Számvevőszék tavaly ellenőrizte a kockázati szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati középszint, azaz a Főváros, a megyék és a megyei jogú városok gazdálkodását, és elkezdte a városok pénzügyi egyensúlyi helyzetének ellenőrzését is. Az önkormányzati adósság harmadát felhalmozó 304 magyarországi városból 63-at reprezentatív mintavétellel választott ki az ÁSZ, így az itteni tapasztalatok a városi kör egészére értelmezhetőek lesznek. A városi ellenőrzésekről szóló jelentések 2012 áprilisában készülnek el, illetve lesznek – az összes számvevőszéki jelentéshez hasonlóan – nyilvánosak.

Az ÁSZ a további önkormányzati ellenőrzésekre való felkészülés jegyében pilot (próba) ellenőrzéseket hajtott végre a legkockázatosabb gazdálkodási területek beazonosítása érdekében. A pilot-ellenőrzéseket egy kockázatelemzés alapján kiválasztott önkormányzati körben, öt városi és hét községi önkormányzatnál végezte el a Számvevőszék. Az ÁSZ elemezte az önkormányzatok pénzügyi helyzetét, a pénzügyi kockázatokat, és rámutatott, hogy a szabályozási hiányosságok is szerepet játszottak abban, hogy nem működtek a belső kontrollok, és nem biztosították a vagyongazdálkodás szabályosságát és eredményességét.

A konzultáción az ÁSZ és a TÖOSZ képviselői egyetértettek abban, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentősége van az önkormányzati kör ellenőrzésének. Leszögezték, hogy a hatékony és hasznos ellenőrzési munka egyik kulcsa az ÁSZ által alkalmazott kockázatalapú megközelítés, valamint a pénzügyi folyamatok elemzése.

Az egyeztetésen szó volt az idei teendőkről és a várható ellenőrzésekről is. Az ÁSZ idei első féléves ellenőrzési tervében három olyan ellenőrzési téma szerepel, amely az önkormányzati kört érinti. Az egyik a községi önkormányzatok belső kontrolljainak értékelése, ami azért sürgető feladat, mert a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás szabályosságának és eredményességének alapvető feltétele a megfelelő belső kontrollrendszer. A másik fókusz az eddig még nem ellenőrzött városok pénzügyi helyzetének értékelése lesz. Ellenőrzésre a legnagyobb pénzügyi kockázatnak kitett városokban kerül majd sor, és amennyiben az ÁSZ monitoring rendszere a pénzügyieken túl szabályossági kockázatokat is talál, úgy az ellenőrzést a szabályosság értékelésére is kiterjeszti. A 2012-es év első felének harmadik kiemelt ellenőrzési témája a vagyongazdálkodás, a vagyoni helyzet értékelése lesz, nem megfeledkezve az önkormányzatok gazdasági társaságairól sem. Ez azért különösen fontos terület, mert enélkül lehetetlen megítélni az önkormányzatok valós pénzügyi helyzetét.

A TÖOSZ álláspontja szerint egyszerűsíteni és korszerűsíteni kell a számviteli rendszert. A fentiekből adódóan is a TÖOSZ egyetért és csatlakozik az Állami Számvevőszék és Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez, amely az elhatárolás alapú, eredményszemléletű államháztartási információs rendszer bevezetésére irányul. Ezáltal ugyanis lehetővé válik a valós ráfordítások elszámolása, a tranzakciók pénzügyi és jövedelmi eredményre, illetve a vagyonra gyakorolt hatásának kimutatása. A rendszer végső soron a teljesítmény javulását, a valóságtartalom növekedését, a transzparencia és az elszámoltathatóság, valamint a közszféra folyamatainak rendszerszintű javulását, illetve a közszolgáltatások pontosabb „árszabását” teszi lehetővé.

Az ÁSZ és a TÖOSZ vezetése közötti megbeszélés a második volt azon konzultációk sorában, amelyek során az Számvevőszék tájékoztatja az érintett önkormányzati szervezeteket ellenőrzési tervéről és módszertanáról, illetve lehetőséget biztosít ezen szervezeteknek észrevételeik megfogalmazására. Az első egyeztetésre az Állami Számvevőszék és a Megyei Jogú Városok Szövetsége között került sor, 2012. március 24-én”

Forrás:
Az önkormányzatok ellenőrzéséről tartott konzultációt az ÁSZ és a TÖOSZ, Állami Számvevőszék, 2012. április 2.